bilde-overlegg

Tilrettelegger for en smidig overdragelse (Kontrakt og oppgjør)

En eiendom er formelt solgt i øyeblikket selger har gitt aksept til et bud. Det er likevel vanlig at selger og kjøper møter hverandre i et kontraktsmøte i etterkant – digitalt eller fysisk – for å formalisere eierskiftet og gå gjennom detaljene for salget sammen med megleren.

Samme dag som budet er akseptert sender megler ut et akseptbrev til partene, med detaljene om salget, samt utkast til kjøpekontrakt. På kontraktsmøtet signerer partene kontrakten, og går gjennom detaljer for oppgjør og overtakelse.

Eiendomsmegler Christian Stenerud i PrivatMegleren Panorama forteller at kontraktsmøtet er en fin anledning for selger og kjøper å møtes og bli litt kjent med hverandre

– Mange opplever kontraktsmøtet som en stor og høytidelig livshendelse, og da er det fint at vi som meglere kan skape en hyggelig atmosfære hvor partene kan prate om stort og smått rundt eiendommen, forteller Stenerud.

Det er fornuftig med en felles gjennomgang slik at alle forstår avtalen likt, og at megler kan svare på eventuelle spørsmål som dukker opp. I forbindelse med formalisering av salget fyller selger og kjøper også ut et oppgjørsskjema, med opplysninger som kjøpesum og bankkontonummer. Alle dokumentene knyttet til salget er på forhånd gjort tilgjengelig for selger i Kvadrat

Stenerud forklarer at man i løpet av kontraktsmøtet også pleier å avtale tidspunkt for overtakelse av eiendommen.

– Det vanlige er at overtakelsen finner sted to til fire måneder etter salget, men her står man fritt til å avtale at eiendommen kan overtas tidligere eller senere, alt etter hva som passer best, sier Stenerud.

Fra kontraktsmøtet er gjennomført til overtakelsen finner sted skal eiendommen klargjøres for neste eier. Selger må sørge for at møbler og løsøre samsvarer med inventarlisten, og at det er utført en grundig flyttevask. Det er for øvrig ingenting i veien for at selger og kjøper har dialog med hverandre i tiden frem mot overtakelsen når kontakten først er opprettet.

Det vanlige er at overtakelsen finner sted to til fire måneder etter salget

En stor handel bør alltid forsikres

artikkel-bilde

Mange lurer på om de behøver forsikring i forbindelse med kjøp og salg av eiendom. For mange er dette kanskje den største handelen man gjør i livet, og det er naturligvis store verdier involvert. Både eiendomsselgerforsikring og eiendomskjøperforsikring fungerer som en helgardering mot uforutsette ting, slik at dine verdier er ivaretatt uansett hva som skjer.

Det kan oppleves som ubehagelig om det kommer en reklamasjonssak i etterkant av salget. Dersom det etter overtakelse skulle vise seg å dukke opp noe som kjøper opplever som en mangel eller feil som hverken du som selger eller takstmann har opplyst om, slipper du med eiendomsselgerforsikring å bruke mye tid og krefter på å følge opp reklamasjonssaken selv.

– Det er ryddig å kunne ta kontakt med megler og forsikringsselskap om noe er ugreit. En av de største fordelene er at forsikringsselskapene fører saken direkte seg imellom. Forsikringsselskapene vet hvilke regler som gjelder, og har god kjennskap til hvordan liknende saker er løst tidligere, avslutter Christian Stenerud.

Komme i gang

artikke-bilde

I denne serien svarer PrivatMegleren og eiendomsmegler Thomas Klovland på alt du lurer på, fra start til solgt.

Til episode

Befaring

artikke-bilde

En befaring er ikke bare til for at megleren skal bli kjent med eiendommen din. Det er også en gyllen anledning for deg å erfare hvordan megleren presterer – allerede før oppdraget har startet.

Til episode

Bli kontaktet

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg?

Fyll ut skjemaet og en av våre meglere i ditt nærområde kontakt.

Personvernpolicy