Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Kleppa 65

Tysnes
5685, Uggdal

2.990.000,-

Småbruk med lang historie | Tilbaketrukket og idyllisk beliggenhet på Kleppa| Ca. 300 daa.