Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Nedre Ristestølvegen 39

Vestre Slidre
2967, Syndin/Sandodden

6.290.000,-

Sjelden mulighet! Hytte, anneks og uthus med nydelig beliggenhet på Syndin