Leveransebeskrivelse

Privatmegleren tilstreber alltid et optimalt eiendomssalg og fornøyde kunder. Det er 7 avgjørende faser i et eiendomssalg som vil påvirke tid, pris og kundetilfredshet, vi garanterer og dokumenterer en optimal leveranse på alle disse punkter

 • Forberedelse til salg m.m. 11,0 timer
 • Markedsføring av eiendommen m.m. 11,0 timer
 • Visninger m.m. 10,0 timer
 • Oppfølging av interessenter m.m. 6,5 timer
 • Behandling av bud m.m. 10,5 timer
 • Kontrakt m.m. 4,0 timer
 • Overtagelse/oppgjør m.m. 6,0 timer

Forberedelse til salg

 • 1,0 Forberedelse til befaring, prisundersøkelse, grunnbok m.m.
 • 1,5 Befaring inklusiv kjøring
 • 0,5 Intervju med oppdragsgiver
 • 1,5 Skriftlig markedsanalyse på din eiendom
 • 1,0 Registrering av opplysninger i WebMegler
 • 1,0 Bestilling og koordinering av takst, foto, styling, håndverkere m.m.
 • 1,0 Koordinering av 3D-plantegning
 • 1,5 Oppfølging av takst, foto, styling, håndverkere, klargjøring av eiendom
 • 2,0 Innhenting/kontroll av lovpålagte opplysninger og offentlig informasjon

Markedsføring

 • 1,0 Utarbeidelse av DM til utsendelse på eiendommen i nabolaget
 • 1,5 Utarbeidelse av nøkkelinformasjon, lovpålagt informasjon, eiendommens historikk, områdebeskrivelser og nabolagsprofil.
 • 1,5 Bildebehandling, produksjon av prospektpresentasjon, vindusplakat
 • 1,0 Utforming av teaserannonser og visningsannonser
 • 1,0 Utforming av romplakater til visning
 • 1,0 Korrekturarbeid med oppdragsgiver på markedsmateriell
 • 1,0 Bestilling og oppfølging av prospekt, annonser og DM.
 • 2,0 Matching mot interessentregister, utsending av brev, telefoner til mulige interessenter og invitasjon til private visninger.
 • 1,0 Opprettelse av egen hjemmeside kun for din eiendom med all informasjon/dokumentasjon samt sørge for overføring til Finn.no.

Visning

 • 8,0 Visninger, kjøring, klargjøring og skilting. Medregnet privatvisning og ca 3 fellesvisninger
 • 2,0 Oppfølging av oppdragsgiver rett etter visning

Oppfølging av interessenter

 • 4,0 Megler skal første arbeidsdag etter visning kontakte alle besøkende og føre logg som kan brukes som statusrapport til oppdragsgiver.
 • 1,0 Bidrag til å hjelpe interessenter med økonomisk rådgiving og finansiering
 • 0,5 Skaffe eventuell tilleggsinformasjon til interessenter
 • 1,0 Statusrapporter til oppdragsgiver

Budbehandling

 • Megler er tilgjengelig utover normal kontortid for budbehandling
 • 1,0 Mottagelse, registrering og bekreftelse av mottak til budgivere
 • 1,0 Kontroll av bud og informasjon fra budgiver
 • 1,0 Kontroll av budgiveres finansiering
 • 4,0 Budrundeinformasjon, alle interessenter og budgivere kontaktes
 • 1,0 Løpende informasjon og strategisamtaler med oppdragsgiver
 • 1,0 Akseptavklaringer, overtagelsestidspunkt m.m.
 • 1,0 Føring av detaljert budlogg som oversendes kjøper og selger etter aksept
 • 0,5 Utarbeidelse og utsendelse av akseptbrev på mail og i post

Kontrakt

 • 1,0 Kontrakt tilpasses hvert enkel salg med nødvendige elementer.
 • 0,5 Utsendelse av kontrakt og kontraktsdokumenter til kjøper og selger
 • 1,5 Forberedelse og avholdelse av kontraktsmøte
 • 0,5 Klargjøring av oppgjørsoppstilling og regning på meglers vederlag og utlegg.
 • 0,5 Arkivering og oppbevaring av kontrakt hos megler i 10 år.

Overtagelse/Oppgjør

 • 1,0 Megler eller områdeekspert fra meglerfirma kan delta på selve overtakelsen og fylle ut overtakelsesprotokoll som partene signerer.
 • 1,0 Tilrettelegging, registrering og kontroll før og etter oppgjør
 • 2,0 Komplett oppgjør til selger inkl. bekreftelse før overtagelse.
 • 1,0 Kjøpers oppgjør inkl. tinglysing av dokumenter. Skjøtet sendes til kjøper når alt er klart
 • 1,0 Oppfølging, brev, inneståelser, arkivering og rapportering.

Prisliste

Prisliste (åpnes i nytt vindu)