PrivatMegleren Sogn

 

Provisjon Fra – til 1% til 3,6%
Minsteprovisjon Fra Kr 49 900,-
Innhenting fra kommune og stat Fast beløp Kr 9 800,-
Tilrettelegging Fast beløp Kr 14 400,-
Oppgjørsgebyr Fast beløp kr 6 980,-
Visning & overtagelse Fast beløp kr 2 490,-

Markedsføring

Markedsføring grunnpakke Fast beløp Kr 15 900,-