Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Prestekrageveien

Rakkestad
1890, Rakkestad

1.050.000,-

Tre byggeklare selvbyggertomter på nyere attraktivt boligområde - Pris per tomt - Nær flott turterreng