Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Hedrumveien 2367

Larvik
3282, Kvelde

8.700.000,-

Flott, skjermet småbruk på ca. 3,3 mål i solrike omgivelser. Innholdsrik hovedbolig, tilbygget bryggerhus og låve.