Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Damhauggata 9A

Halden
1772, Halden

1.350.000,-

Sentral eiendom i Halden Sentrum - Innvilget rammetillatelse og igangsettingstillatelse, BYA=57% - 3 stk. leiligheter!