Klikk for galleri

Toppleilighet på 112 kvm med flott plassering og 100 kvm terrasse

Toppleilighet på 112 kvm med flott plassering og 100 kvm terrasse

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Rogaland - Time

Bruavegen 20

Prisantydning4.990.000,-Felleskostnader2.641,-Primærrom112m2Bruksareal112m2Soverom2
bilde fra galleri
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

310-20-0013

Eier

Bruavegen Eiendom AS v. Preben Undheim

Eiendomstype

Selveierleilighet

Eierform

Eierseksjon

Betegnelse

Gnr. 46 Bnr. 105 Snr. 17 i Time kommune

Etasje

4

Byggeår

2019

Areal

Primærrom: 112 kvm, Bruksareal: 112 kvm

Tomtetype/areal

Fellestomt / 2702 kvm

Forretningsfører

Bruavegen Eiendom AS

Beskrivelse 1 (til salgsoppgave)

I Bruavegen får du en attraktiv og sentral beliggenhet på Undheim.

Kollektivtransport med buss kan enkelt frakte dere til mot både nord og sør med jevnlige bussavganger.

Gode skole- og barnehagetilbud med Undheim barnehage og Undheim skule(1-7 klasse) i kort avstand fra leilighetene.

Undheim idrettsanlegg kan tilby gode sport- og fritidstilbud med fotball, håndball og friidrett.

Undheim handelslag kan også tilby daglivarebutikk  m.m.

Byggemåte

Tre og betong

Arealer og fordeling pr. etasje

Primærrom: 112 kvm, Bruksareal: 112 kvm
4.Etasje: BRA/P-rom: 112/112

Innhold

4.Etasje: P-rom: Entre, wc, bod/vaskerom, 2 soverom, gang, bad, walk-in-closet og stue/kjøkken

Parkering og bod i lukket garasjeanlegg

Standard

Velkommen til Bruavegen Elvepark- Leilighet 402.
En toppleilighet med god planløsning, stor terrasse. Beliggenhet ut mot elven og med flott utsikt utover jærlandskapet.

Boligen leveres slik den fremstår på visning og som beskrevet i salgsoppgave med bilag, herunder skal ikke selger utføre mer arbeid i Boligen. Kjøper må ferdigstille boligen og ansvarlig søker og selger vil ikke ha noe ansvar for arbeid som er utført av kjøper eller entreprenører eller lignende som er engasjert av kjøper.

Eiendommen selges således etter avhendingsloven og ikke etter bustadoppføringsloven.

Oppvarming

Vannbåren varme.

Parkering / Garasje

2 parkeringsplasser i lukket garasjeanlegg.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

1938/3424-1/44 
27.09.1938
Elektriske kraftlinjer   
Overført fra: 1121-46/105
Gjelder denne registerenheten med flere

1961/5504-1/44  
15.12.1961 
Bestemmelse om veg 
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: 1121-46/105
Gjelder denne registerenheten med flere

1963/5481-1/44 
22.11.1963 
Bestemmelse om vannledn.
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: 1121-46/105
Gjelder denne registerenheten med flere

1975/8244-1/44 
07.11.1975 
Bestemmelse om bebyggelse 
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: 1121-46/105
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei / Vann / Avløp

Offentlig

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest, men det er utstedt midlertidig brukstillatelse.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

I reguleringsplan: Plan 0457 Bolig nord for Bruavegen langs Håelva, Undheim. Er to ytterligere tomter detaljregulert til utviklingsformål (se vedlagte reguleringskart og bestemmelser) med henholdsvis B2 og B3 som er konsentrert småhusbebyggelse"

Naboeiendommene gnr. 46 og bnr. 27 og 126 ligger under en annen detaljregulering: Plan 0495.00 DETALJREGULERING FOR BUSTADER AUST FOR UNDHEIM KAPELL, UNDHEIM. Denne eiendommen er regulert til blokkbebyggelse (se vedlagte reguleringskart og bestemmelser)

Beskrivelse av sameiet

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd.

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i sameiets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Andre faste løpende kostnader

Fellesutgifter Kr. 2 641,- pr. mnd og inneholder
- Strøm
- Forsikring
- Lyse fiber
- Forretningsførsel
- Trappevask
- Avsetting til fremtidig vedlikehold
- Vann og renovasjon

Kostnader er ikke stipulert, men en kjøper må påregne at det vil komme løpende kostnader som:

Strøm
Forsikring (innbo)
 

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

4 990 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
13 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 520 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
14 342,- (Omkostninger totalt)
5 004 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Sammendrag fra selgers egenerklæring

Boligen leveres slik den fremstår på visning og som beskrevet i salgsoppgave med bilag, herunder skal ikke selger utføre mer arbeid i Boligen. Kjøper må ferdigstille boligen og ansvarlig søker og selger vil ikke ha noe ansvar for arbeid som er utført av kjøper eller entreprenører eller lignende som er engasjert av kjøper.
Eiendommen selges således etter avhendingsloven og ikke etter bustadoppføringsloven.

Dersom kjøper er forbruker stilles det garanti etter avhendingslovens § 2-11 beregnet av kjøpesummen. Det stilles ikke garanti fra selger for verdi av gjenstående arbeid. Slik garanti må kjøper i så fall få fra de entreprenører kjøper egenhendig engasjerer.

Dersom kjøper ikke er forbruker stilles det ikke garanti.

***
Dersom interessenter som er forbrukere ønsker å kjøpe en nøkkelferdig leilighet fra selger må man før bud inngis kontakte megler for eget prospekt for dette. I slikt tilfelle vil leveranse være spesifisert, pris være høyere og salget vil skje etter bustadoppføringsloven.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.
 
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen. Det er ikke foretatt undersøkelse av det elektriske anlegget.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Adgang til utleie

Bolig i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret må ha "saklig grunn" for ikke å godkjenne leietager.

Det er èn bruksenhet som selges. Ingen restriksjoner utover generelt krav om radonmåling.

Konsesjon / Odel

Det er ikke konsesjon / odel på eiendommen

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.


Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Vedlegg til salgsoppgaven

Grunnboksutskrift
Midlertidig brukstillatelse
Reguleringsplaner og bestemmelser
Opplysningsbrev fra forretningsfører
Vedtekter og eventuelle husordensregler
Årsregnskap / budsjett
Budskjema
Energiattest
Tilstandsrapport
Viktig informasjon til kjøper og selger