Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Bøvågvegen 14

Karmøy
4262, Avaldsnes

2.650.000,-

Enebolig med sjølinje - kai og naust - stort renoveringsbehov - utarbeidet reguleringsplan