Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Holmenkollveien 114A (Tomt)

Oslo
0784, Oslo

11.900.000,-

Stor utsiktstomt med godkjent rammetillatelse for oppføring av enebolig på ca 334 kvm BRA - Andel av tennisbane