Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Lamberts vei 4

Bergen
5031, Skuteviken

7.900.000,-

Bygg med rammetillatelse til oppføring av tre leiligheter. Attraktiv beliggenhet i rolig gate.