Askerveien 50, 1384 Asker

Eiendomsmegler Asker

PRIVATmegleren Solli & Partnere startet sin meglervirksomhet i 2005 som en av de første PRIVATmegler kontorene i kjeden.

Teamet er håndplukket blandt de beste i bransjen og spesielt også ut ifra kjennskapen og kunnskapen de har om Asker og omegn. I tillegg er de fleste av våre medarbeidere både oppvokst og nå bosatt i Asker.

 
Tonje Dørsdal Gjøslien
Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Solli & Partnere
Carl Fredrik Solli
Daglig Leder / Partner
PrivatMegleren Solli & Partnere
Axel Kolle
Partner / Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Solli & Partnere
Kristian Fjeld
Partner / Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Solli & Partnere
Jan Henning Solli
Partner / Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Solli & Partnere
Ingvild Eikeland
Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Solli & Partnere
Stein Lyseng Østad
Partner / Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Solli & Partnere
Therese Ljungmann
Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Solli & Partnere
Keven Frantzen
Partner / Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Solli & Partnere
Emilie Garnæs
Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Solli & Partnere
Jorunn Sønsterød
Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Solli & Partnere