PrivatMegleren Vikøyr & Brandt
Eiendomsmegler Os

 
 

Konseptet er annerledes og vi skiller oss ut i boligmarkedet.

Vi er et håndplukket meglerteam og støtteapparat med meget gode lokalkunnskaper og som brenner for det vi driver med.

Gode råd i en så viktig prosess som et boligsalg, er avgjørende. Tilrettelegging før salg er en svært viktig del av arbeidet vi meglere gjør for våre kunder. Vi bistår med å kartlegge alle de ulike aspektene ved en boligsalgsprosess og skreddersyr detaljene rundt denne, slik at vi hele tiden trekker oss til interessenter.

Vi vil sammen med deg avdekke hva som kan, bør og må gjøres i forbindelse med ditt boligsalg. Vi henter ut det maksimale i boligen, slik at den fremstår fra sin absolutt beste side i all markedsføring og på visningsdagen.

Det er ingenting som overlates til tilfeldighetene når man selger gjennom PrivatMegleren. Salgsprosessen følger faste og gjennomprøvde rutiner som sikrer optimal kvalitet. I tillegg vil vesentlige elementer skreddersys, slik at man tilspisses forhåndsdefinerte målgrupper. Vår leveranse går langt ut over det lov- og regelverk for bransjen krever.

Vår misjon er å få flest mulig interessenter på visning, som vi der gjør om til verdifulle budgivere som til slutt kan bety så mye for sluttsummen.

Sjeldne anledninger er vår hverdag…

Velkommen til PrivatMegleren Vikøyr & Brandt!

Arkitekt og nye prosjekt

Privatmegleren Vikøyr & Brandt har ansatt egen arkitekt. Siden våren 2015 har arkitekt MNAL Jan Tore Finnema vært ansatt for å videreutvikle bygg og eiendomsprosjekt innen prosjektmegling ved kontoret.Med tett dialog og god kontakt med entreprenører, utviklere og private aktører lokalt, er dette en tjeneste som kan betraktes som
skreddersøm i et aktivt og ekspansivt marked.

Vi kan nå tilby kompetanse og erfaring med å tegne og tilpasse
boliger i et marked og område vi har førstehånds kjennskap til.
Med tanke på hvor mange boliger våre meglere har befart i årenes
løp, er dette et godt grunnlag for å finne det beste av
planløsninger og utnyttelse av kvadratmetre for nye boliger.

Vi tegner illustrasjoner for innspill til reg.planer,
situasjonskart, arealdisponeringer, rekkehus, tegninger til
rehabiliteringprosjekt og seksjonering, samt en større mengde
tomannsboliger med variasjoner av m2, utnyttelse og
materialbruk.

Fremover har vi også oppdrag på firemannsboliger og
større boligkompleks som skal utvikles og søkes inn.
En god dialog og bra samarbeid med kommunen er viktig og her har vi
ofte oppstartsmøter og rådføring med forskjellige etater/avdelinger
før vi går i gang med prosjekter på vegne av våre klienter.

Vi bruker Revit som tegneverktøy og med dette 3D programmet kan vi
raskt endre på utkastene for å imøtekomme klienters behov og best
utnytte eiendommenes potensiale.

Det må først foreligge en avtale om oppdrag som arkitekten kan
utvikle før vi kan gå videre med et prosjekt.

Vi tar jobben med de første innledende møter hos kommunen,
søknadsprosessene, tegningsgrunnlaget , møter med utbyggere og
avslutningsvis salg av bolig.

Besitter du landareal eller har et hus med stor tomt og er interessert i å utvikle og samtidig maksimere inntjening med lav risiko anbefaler vi Dem å ta kontakt med oss.

Med en Master i Arkitektur fra Bergen Arkitekthøyskole og årelang
erfaring fra byggebransjen, er Jan Tore Finnema det siste nye
tilskuddet på et kontor som stadig prøver nye retninger i en aktiv
meglerbransje.

Om PrivatMegleren

PrivatMegleren har som mål å sørge for at du som boligselger oppnår høyest mulig pris. Veien frem til det beste budet handler om å tilrettelegge i forkant slik at flest mulig blir oppmerksom på akkurat din bolig.

Gjennom vår app Mitt Boligsalg kan du følge med på hvert steg i forbindelse med salg av din bolig, for eksempel statistikk på eksponert målgruppe, markedsføringen, budrunden «live» mm. Les mer her

PrivatMegleren er landsdekkende med sterkt fokus på å ha de beste meglerne i bransjen og sørge for at de har de mest moderne, digitale verktøyene på markedet til enhver tid. Konseptet er å lete frem det unike ved enhver eiendom – det kalles for det Gylne Kvadrat -  og det er nettopp det Gylne Kvadrat som må synliggjøres for at en bolig skal kunne presenters på beste måte for potensielle kjøpere. PrivatMegleren er Nordeas eiendomsmeglerkjede. Det betyr for deg som kunde at våre Nordea bistår deg gjerne i prosessen med finansiell rådgivning og finansieringsbevis i forbindelse med kjøp og salg av bolig, fritidsbolig eller nyoppført bolig/prosjekt.

Salg gjennom PrivatMegleren

Det er verdt å nevne at PrivatMegleren scorer svært høyt på kundetilfredshet. Dette er imidlertid ikke noe kjeden markedsfører. Hver eneste megler er opptatt av å prestere best mulig - både i form av engasjement, kompetanse om lokalmarkedet og ikke minst på den totale leveransen i jakten på høyest mulig pris for din bolig. Mye av arbeidet skjer i forberedelser og presentasjon av boligen, men det er vel så viktig å kunne bearbeide og bistå de som viser interesse, slik at de ikke faller frap å feil grunnlag. Én ekstra budgiver kan bety mye for sluttsummen.

En digital verden

Det kan virke som om det å ta i bruk all mulig ny teknologi, i frykt for å ikke være med i tiden, er i vinden. PrivatMegleren er helt tydelige på at dyktige mennesker fortsatt er den viktigste ingrediensen. Filosofien er at bruk av digitale løsninger i våre kunders reise med oss, er for å skape merverdi. Vi skal gi dem noe mer, ikke nødvendigvis erstatte noe annet. God kundebehandling og service må ikke undervurderes i jakten på digital nyvinning. Det kan fort få svært uheldige konsekvenser.

Likevel er PrivatMegleren langt fremme når det gjelder bruk av teknologi i forbindelse med salg av bolig. Dette er produkter som er svært nøye planlagt med grunnlag i kjedens filosofi. Det nyeste produktet PrivatMegleren har utviklet er Mitt boligkjøp. Dette produktet gjør det enklere for boligkjøpere å sammenligne boliger de er interessert i, eller som de ønsker å sjekke videre opp mot andre eiendommer de har sett. Dette betyr at når en potensiell boligkjper har vurdert din bolig som interessant, satt opp mot de ønsker og kriterier vedkommende har lagt til grunn i Mitt BoligkjøpDet betyr at når kjøperen definerer din bolig som interessant, så er det større sannsynlighet for at boligen faktisk er et aktuelt kjøp fordi grunnarbeidet er så gjennomarbeidet. Det er også mulig å registrere sin egen bolig I Mitt boligkjøp, slik at man kan følge prisutvikling over tid. Dette er et svært spennende produkt som kontinuerlig vil videreutvikles med flere nyttige tjenester for boligkjøper og boligeier.

PrivatMegleren har tidligere utviklet produktet Mitt Boligsalg. Dette er en tjeneste som gjør at du som boligselger kan følge hele prosessen i sanntid - du er med når det skjer. Du kan se hvor mange som laster ned salgsoppgave, hvor mange som kommer på visning og selvfølgelig følge budrunden - LIVE. Boligselgere som bruker Mitt Boligsalg opplever tjenesten som både nyskapende, nyttig og funksjonell.

PrivatMegleren var den første meglerkjeden i Norge som tok i bruk KLiKK. Teknologien i dette digitale annonseproduktet sikrer en riktigere markedsføring av boligen, som betyr at man når ut til de som faktisk er interessert i akkurat den boligen som selges. Analyser viser at dette resulterer i raskere salg. PrivatMegleren sikret seg eksklusivitet på produktet i Norge ut 2020. Løsningen benyttes nå også av store meglerkjeder i Sverige, Danmark, Storbritannia, Australia og USA.

I vurderingen av hvem som er best egnet til å selge nettopp din bolig, bør du kontakte PrivatMegleren, slik at du kan bli presentert hvordan boligen din vil fremstå gjennom meglerkjedens konsept.