Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Hegglandsvegen 40

Tysnes
5680, Tysnes

5.500.000,-

Kombinasjonsbygg til salgs i Våge sentrum. Bygget består av 3 næringslokaler og 3 leiligheter.