Klikk for galleri

3 solgt - kun 1 igjen! Rekkehus i et meget populært boområde - Gangavstand til det meste - Badestrand like ved

3 solgt - kun 1 igjen! Rekkehus i et meget populært boområde - Gangavstand til det meste - Badestrand like ved

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Vestland - Øygarden - Fjell

Steinsvikhaugane 11 A-D

Prisantydning3.650.000,- - 3.800.000,-Felleskostnader1.250,-Primærrom86m2 - 87m2Bruksareal92m2 - 93m2Soverom3Rom4
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

Vest Eiendomsmegling AS / Anders Sagenes

Selger/Utbygger

Foldnes Utbygging AS

Betegnelse

Gnr. 34 Bnr. 566 i Øygarden kommune

Byggeår

2022

Beliggenhet

Kort oppsummert:

- Selveiende rekkehus med 3 soverom og smart planløsning

- Lav dokumentavgift (kun kr 16.342,- i omkostninger)

- Byggmester garantier i 5 år

- Moderne kvaliteter - ingen oppussing

- Energieffektive boliger

- Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

- Barnevennlige omgivelser

- Kort vei til skole og barnehage

- Flott utsikt og idyllisk nærmiljø med badestrand som nærmeste nabo

Rekkehusene vil få en fin og attraktiv beliggenhet i et barnevennlig boligområde på Straume. Herfra har man gangavstand til skole, barnehage og Straume Idrettspark. Det er et par minutters kjøring og ca 15 minutters gange til Sartor Senter hvor man finner de fleste servicetilbud og aktiviteter.

I området rundt er det flere fine turmuligheter, samt kort vei til sjø og praktfull badestrand like ved. Det er gåavstand til Bildøyfjellet med fantastiske turmuligheter rundt Bildøyvannet til Liatårnet. Det er videre også forbindelser til Sund i sør, Nordsjøløypen og til Fjell festning. Like i nærheten ligger også en flott 9-hulls golfbane.

Nabolaget er stille og rolig med flere barnefamilier i nabohusene. Gode bussforbindelser og ca. 15 minutters kjøretid inn til Bergen sentrum.

Bygninger

Det vil bli oppført 4 sammenhengende rekkehus på felles eiet tomt.

Byggemåte

Boligene oppføres i samsvar med Byggeteknisk forskrift (TEK17), av 01.07.2017 med endringer av 11.06.2018. Forskriften setter krav til tiltak innenfor alle viktige områder som visuell kvalitet, universell utforming, sikkerhet mot naturpåkjenning, uteareal, ytre miljø, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, miljø, helse og energi. For ytterligere informasjon vedrørende byggemåte henvises til vedlagte felles teknisk beskrivelse av 06.11.2020

Arealer og fordeling pr. etasje

BRA fra 92-93 m2 jf. vedlagte tegninger

P-ROM fra 86-87 m2 jf. vedlagte tegninger

P-rom er nettoarealet av rom beregnet for varig opphold inkludert innvendige delevegger.

Primærrom består generelt av: stue, kjøkken, soverom, bad/wc/vaskerom og gang/entre.

Sekundære rom består generelt av: Innvendig bod, evt. teknisk rom.

Da prosjektet ikke er oppført, har megler ikke hatt mulighet til å kontrollmåle areal. Oppgitte arealer baserer seg utelukkende på arkitekts arealberegninger.

For mer informasjon om areal pr. bolig og hvilke rom som inngår i arealet se vedlagte plantegninger.

Innhold

Rekkehusene har følgende innhold:

1.etasje: Entré/hall, soverom m/garderobe, bad og sportsbod
2.etasje: Åpen stue/kjøkkenløsning, 2 soverom og toalett. Utgang til balkong fra stue.

For nærmere informasjon om innhold se vedlagte tegninger og leveransebeskrivelse.

Det opplyses om at 3D og 2D-tegninger er illustrasjoner og at så vel uteareal som innvendig areal kun er illustrert og ikke på noen måte danner grunnlaget for avtalen eller er bindende for selger. For data som danner grunnlaget for avtalen se leveransebeskrivelse datert 06.11.2020

Standard

Boligene leveres med god standard og det er lagt vekt på gode kvaliteter. Det kan nevnes kvaliteter som:

•Malt gips på vegger og i tak.

•3-stavs eikeparkett på gulv.

•Helfliset bad.

•Mulighet for peis i stue.

•Kjøkken fra merkeleverandør til en verdi av kr 60.000,- inkl.mva.

Ved tilvalg så gjøres det oppmerksom på at kjøper vil bli innkalt til endringsmøte av Foldnes Utbygging AS, hvor kjøper og selger går igjennom boligen og man har anledning til å endre på standardleveransen. Det signeres en endringsavtale direkte med Foldnes Utbygging AS, og kjøper vil bli fakturert direkte av totalentreprenør om det velges kvaliteter utover standardleveransen.

Se vedlagte leveransebeskrivelse datert 06.11.2020 og byggetegninger for mer informasjon.

Utstyr

- Det leveres 1 meter garderobeskap per sengeplass
- Balansert ventilasjon med varmegjenvinning
- Varmekabler i gulv på bad og vindfang
- Skjult elektrisk anlegg ihht Standard for NEK 400. Det kan leveres smarthusløsninger som tilvalg, etter avtale med elektroleverandør.

Oppvarming

Boligene leveres med varme i gulv i vindfang og på bad.

Det leveres pipe. Mulighet for peisovn i stue som tilvalg. For øvrig leveres boligene med balansert ventilasjon med varmegjennvinning.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det ikke leveres varmekilder i alle rom.

Parkering / Garasje

Det medfølger 1 parkeringsplass til hver bolig på felles tomt. Retten til p-plass vedtektsfestes.
Itillegg er det 2 felles gjesteparkeringsplasser for sameiet.
For eventuelle HC plasser er det  særskilte regler om plikt til å bytte HC plass til ordinær plass i forhold til eiernes behov.

Adkomst

På finn.no kan du alternativt se vedlagt kartskisse på høyre side i annonse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

Det vil bli skiltet med PrivatMegleren visningsskilt på annonserte fellesvisninger.

Beskrivelse av tomt/hage

Eiet felles tomt på 1122 kvm. Sameiebrøk 1/4 for hver enkelt bolig.
Eiendommen blir overlevert som vist på situasjonsplan. Det blir asfalt på vei opp til hus og på parkeringsplasser ved inngangsparti. Det blir lagt jord i skråninger. Ytterligere opparbeidelse av eiendom må evt. forestås av sameiet etter overtagelse.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Grunndata
2019/1185657-1/200  Registrering av grunn 08.10.2019 13:24 
 Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:4626 Gnr:34 Bnr:522
Elektronisk innsendt
 
2020/24261-1/200  Omnummerering ved kommuneendring 01.01.2020 00:00 
 

Boligen selges med tinglyste rettigheter og forpliktelser. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Det vil bli tinglyst seksjoneringsbegjæring.  Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Det kan bli opprettet velforening i området for drift og vedlikehold av felles funksjoner iht. reguleringsbestemmelser. Kjøpere vil ha rett og plikt til å delta i en slik velforening med evt. velforeningsavgift.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. I særlige tilfeller kan selger kreve og kjøper ikke nekte å gjennomføre overtagelse mot midlertidig brukstillatelse. Herunder f.eks. dersom utenomhus ikke lar seg ferdigstille pga. tele i bakken, at kommunen krever at alle bygg er ferdige før ferdigstillelse gis, og lignende I slike tilfeller har kjøpere krav på å holde tilbake en forholdsmessig del av vederlaget til sikkerhet for at ferdigattest gis. Alternativt kan selger stille § 47 garanti til sikkerhet for dette forholdet. Overtagelse mot midlertidig brukstillatelse medfører at man har overtatt og følgelig ikke har krav på dagmulkt etter overtagelse.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

DETALJREGULERING -
REGULERINGSFØRESEGNER FOR
____________________________________________________
GNR. 34, BNR. 31 OG 147 M.FL. SØRE BILDØY, VOLLVIKA
Saksnr. 17/4652
Nasjonal arealplan-ID: 20060002
Opphavleg vedteken: 03.05.2012
Sist revidert: 10.09.2018

Føremål:
· Konsentrert småhusbusetnad med parkeringsanlegg og felles uteareal

Det er enkelte ubebygde regulerte tomter i nabolaget, herunder blant annet tomt vest for sameiets tomt. Man må påregne at det oppføres bebyggelse på slike tomter som kan medføre endringer i innsyn og utsikt.

Beskrivelse av sameiet

Sameiet  vil totalt bestå av 4 eierseksjoner. Det er utarbeidet standard vedtekter for sameiet som følger vedlagt. Slike blir bindende for kjøperne. Sameiets eiere må etter overtagelse selv sette sitt preg på vedtekter. Videre kan sameiet utarbeide husordensregler. Dog må slike være innenfor eierseksjonslovens grenser.

Da sameiet ikke er stiftet og boligene ikke ferdigstilt foreligger ikke regnskap pr. dags dato. Budsjett følger vedlagt salgsoppgave.

Kjøperne vil etter at de fleste boligene er overtatt bli informert fra utbygger om overtagelse av sameiet. Herunder må det blant eierne velges et styre i sameiet for å ivareta sameiets rettigheter og forpliktelser. Sameiet skal ha et styre. Styret skal ha tre medlemmer, om ikke annet bestemmes i vedtektene.

Sameiet er ikke tilknyttet sikkerhetsordning for tap på felleskostnader. Sameierne hefter for felleskostnader etter sin sameiebrøk. Herav hefter man ikke for andre sameieres ubetalte fellesutgifter, men man kan likviditetsmessig måtte legge ut for nødvendige kostnader som sameiet pådrar seg for å opprettholde forsvarlig drift. Slike utlegg vil i så fall være sikret ved 1. prioritetspant oppad begrenset til 2 G i slik seksjon som tilhører den som ikke har betalt sin andel av fellesutgifter.

Som seksjonseier vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin leilighet. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesarealer

Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve 2 seksjoner i sameiet iht. lov om eierseksjoner, § 22, tredje ledd.

Faste, løpende kostnader

Felleskostnader er kun estimert og kan endres av sameiet. Det er vedlagt er forslag til budsjett hvor man tar utgangspunkt i at boligene betaler kr 1250,- pr. mnd.. Forslaget til budsjett er medtatt kabeltv og internett, snørydding vei og forsikringspremie.

De endelige felleskostnadene fastsettes av sameiet etter overtagelse.

Det vil tilkomme kommunale avgifter og eiendomsskatt for hver enkelt rekkehus. Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato da byggene ikke er tatt i bruk. For tilsvarende boliger i Øygarden kommune vil kommunale avgifter etter dagens satser og system bli på ca. kr. 12.000,-/13.000,- pr. år pr. bolig. Det stipulerte beløpet vil kunne avvike fra faktiske avgifter etter ferdigstillelse og er avhengig av årlig vedtak på kommunale avgifter fra kommunen.

Andre faste utgifter:
Eget forbruk av strøm
Innboforsikring

Oppgjør

Kjøper er forpliktet til å betale kjøpesummen etter følgende betalingsplan:

7-14 dager etter kontraktsunderskrift                                                        kr 100.000,-

Før overtagelse                                                                                             Resterende kjøpesum + omkostninger

Innbetalingen forutsetter at selger har stilt lovpålagte garantier etter bustadoppføringsloven. Herunder skal selger før innbetalingen av de 10 % har stilt § 12 garanti. Kjøpers delbetaling 7 dager etter kontraktsinngåelse er et depositum stillet av kjøper til sikkerhet for alle krav som selger måtte få mot kjøper på bakgrunn av avtalen. Beløpet vil bli stående på meglers klientkonto. Kjøper frafaller gjennom denne deponeringen retten til å kreve delbetalingen utbetalt til seg eller andre enn selger så lenge avtalen ikke er hevet av en av partene. Rentene på delsinnbetalingen tilfaller kjøper frem til overskjøtning, dette gjelder likevel bare dersom utbygger ikke stiller § 47 garanti jfr.  Bustadoppføringslova. Det kan ikke tas pant eller være knyttet forutsetninger til delbetalingen fra/på vegne av kjøperen for beløpet. (eks. kjøpers bank). Dersom selger stiller § 47 garanti vil delinnbetalingen gå over til å være selgers midler fra tidspunktet for garantistillelse.

Når det gjelder oppgjøret av resterende kjøpesum er det en forutsetning at selger har stilt § 12 garanti. Beløpet vil stå på meglers klientkonto inntil overtagelse og overskjøting har funnet sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader


Omkostninger

15 000,- (Dokumentavgift av tomteverdi satt til 600.000,- pr enhet)
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
7 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))

16 342,- (Omkostninger totalt) (Kr 26 542,- inkl HELP Pluss/valgfritt)


3.716.342,-/3.816.342 (Totalpris inkl. omkostninger) (Ekskl. valgfri boligkjøperforsikring)


NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tekniske beskrivelse og arkitekttegninger. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å nøye gjennomgå leveransebeskrivelse, tegninger og prospekt før kjøpetilbud inngis.

Selgeren har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon og materialvalg, uten at dette gir rett til endring av avtalt pris, under forutsetning av at dette ikke reduserer boligens kvalitet. Endringer som nevnt skal, så langt det er praktisk mulig informeres om til kjøper.

Utbygger forholder seg retten til å prisjustere usolgte boliger.

Arbeidene utføres etter plan-/og bygningsloven og slike tekniske forskrifter som gjelder for byggearbeidene.

Boligene leveres i byggerengjort stand. Kjøper må påregne utvask før egen innflytning.

I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.

Med dagens tette boliger og miljøvennlige malingstyper kan det være fare for heksesot inne i boligene. Alle boliger bør derfor ventileres godt den første vinteren/året, og man bør være forsiktig med gassbruk og levende lys innvendig.

Det settes vilkår om at kjøper ikke kan bestille mer enn 15 % tilleggsarbeider. Dette ihht bustadoppføringslova § 9.

Det er vilkår for oppgjør at eiendommene er fradelt, det foreligger § 12 garanti, det foreligger mideltidig brukstillatelse/ferdigattest og at boligene er overskjøtet. Videre at øvrige kontraktsforhold er avklart.

Enkelte boliger kan bli ferdigstilt før andre boliger i prosjektet. Kjøpere kan måtte overta før alt byggearbeid er ferdig og må herunder akseptere at det vil kunne forekomme bygging og anleggsaktivitet en tid etter overtagelse.

Adgang til utleie (boligformål)

Boligen vil i sin helhet kunne leies ut til boligformål.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill.

Planlagt overtagelse

Det foreligger igangsettingstillatelse fra Øygarden kommune.

Stipulert byggetid er 12-15 måneder etter at forbehold om forhåndssalg er innfridd. Planlagt innflytting i løpet av Oktober 2022.

Innen 30 dager etter at 2 boliger er solgt skal selger skriftlig meddele om byggestart vedtas. Det skal i varselet fastsettes en maksimal frist til å ha boligene klar for overtagelse, maksimal frist skal ikke være lengre enn 15 måneder fra dato for varselet.

Selger skal sende skriftlig orientering til kjøper om overtakelsestidspunkt med 2 måneders frist. Videre sendes det innkalling til forhåndsbefaring 2 - 6 uker før endelig fastsatt overleveringstidspunkt.

Kjøperne er uansett forpliktet til å overta 2 måneder etter at selger varsler om dato for at boligene er ferdigstilt selv om dette er tidligere enn maksimal byggetid. Dog slik at kjøper likevel ikke er forpliktet til å overta tidligere enn 4 måneder før maksimal byggetid.

Selgers forbehold

Selger tar forbehold om 2 solgte enheter før byggestart vedtas.
Dersom forbeholdene ikke er avklart innen den 01.10.2021, eller det blir klart før dette tidspunkt at ett eller flere av forbeholdene ikke vil bli oppfylt innen fristen, kan avtalen mellom partene heves uten ytterligere omkostninger for noen av partene.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Handelen reguleres og gjennomføres etter bustadoppføringsloven.

Kontrakter vil utformes i samsvar med bustadoppføringsloven og forutsetningene ved kjøpet. Det blir ikke benyttet NS /
NBR kontrakt.

Med mindre annet er avtalt før aksept, forutsettes det at eiendommen overskjøtes til kjøper.

Selger aksepterer at kontraktsposisjonen selges / transporteres. Ved transport av kontrakt før overtagelse påløper det transportgebyr stort kr. 50 000,- som betales av selger til utbygger. Det opplyses om at dersom leilighet er kjøpt med henblikk på å ikke overta og bebo denne, herunder som et videresalgsobjekt vil videresalget reguleres av bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte oppfylle vilkår i bustadoppføringslova ved evt. videresalg. Konferer megler for ytterligere informasjon.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges boligen etter følgende regler: Bustadoppføringslovens regler kommer i utgangspunktet ikke til anvendelse ved denne transaksjonen. Partene er dog enig om at Lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. av 13.6.1997 nr. 43 Bustadoppføringslova kommer til anvendelse på kontraktsforholdet med følgende unntak: Bestemmelser i bustadoppføringsloven som ikke er gjeldene mellom partene og således ikke kan påberopes: §§ 8, 12, 16, 18, 24, 31, 47, 49, 51, 52, 53 og 54. Dersom andre paragrafer i bustadoppføringsloven inneholder bestemmelser om at de ovennevnte paragrafer kan påberopes, vil også slike bestemmelser ikke være gjeldende mellom partene

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Meglers vederlag og utlegg

Meglerhonorar (Kr.63 750) Oppgjørskostnad (Kr.6 250) Totalt kr. (Kr.70 000)
Dersom eiendommen ikke omsettes, faktureres selger kr 0,-