Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Kolstadgata 17 A, B, C og D

Oslo
0652, Oslo

34.900.000,-

Tøyen | Tomt industribygg med mange muligheter | Bolig | Servering | Kontor | 927 BTA | Salg av AS