Kontakt oss

Sognsveien 70 a 5. etasje, 0855 Oslo
 

Salgsvurdering og E-takst:

Hva er salgsvurdering?

Meglers salgsvurdering begynner først og fremst med at megler foretar en befaring av eiendommen som skal vurderes. Boligeier og megler går sammen gjennom boligen og dokumenterer befaringen ved å ta bilder.

Megler vil i forkant av befaringen innhente statistisk informasjon om eiendommen, nærmiljøet, boligpriser i området og forventet utvikling i markedet. Dette presenteres for boligeier under befaringen.

I forbindelse med befaringen har våre meglere en rådgivende rolle. Dette gjelder blant annet det å fremheve det spesielle ved nettopp din bolig, og hva som eventuelt kan gjøres for at den blir enda mer attraktiv for potensielle kjøpere. Vårt råd er derfor å starte prosessen med salgsvurdering så tidlig som mulig. Vår erfaringer er at det ofte bare er mindre endringer eller oppgraderinger som skal til for å få boligen til å fremstå mer innbydende og attraktiv.

Hva er E-Takst?

Det er flere faktorer som gjenspeiles i E-taksten som lages etter en salgsvurdering. E-taksten representerer inntrykket av eiendommen og nærområdet, og boligen din blir sammenlignet med andre tilsvarende eiendommer som er solgt eller ligger for salg i området. Standard og beliggenhet blir kategorisert og meglers vurdering sammenfattet med tekst. Til slutt avgjør megler hvilket verdiintervall boligen mest sannsynlig befinner seg i.

E-Takst er et standardisert og anerkjent dokument som gir en verdifastsettelse av bolig. Dokumentet kan benyttes mot bank i forbindelse med søk om boliglån, eller refinansiering.

Gjennom E-Takst vil banken få innsikt i meglers omfattende vurdering, dokumentert med bilder og utfyllende beskrivelse.

Dersom boligen skal legges ut for salg vil meglers E-Takst være en del av salgsoppgaven for boligen. På den måten får potensielle kjøpere innsyn i informasjon som er grunnlaget for meglers prisvurdering av boligen.

I PrivatMegleren setter vi skikkelig pris på eiendommen din.

Ingvild Aas
Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Ullevål
Per Håvard Sørbøen
Eiendomsmegler MNEF / Partner / Fagansvarlig
PrivatMegleren Ullevål
Anders Langtind
Eiendomsmegler MNEF / Partner
PrivatMegleren Ullevål
Sisilie Berg
Eiendomsmegler MNEF / Partner
PrivatMegleren Ullevål
Petter Birkrem
Eiendomsmegler MNEF / Partner
PrivatMegleren Ullevål
Haakon Landmark-Høyvik
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner
PrivatMegleren Ullevål
Helga Nässelquist
Eiendomsmegler MNEF
PrivatMegleren Ullevål
Sandra Victoria Maria Berge
Eiendomsmeglerfullmektig
PrivatMegleren Ullevål
Ingrid Elgaaen
Eiendomsmeglerfullmektig
PrivatMegleren Ullevål
Tanja Sønsthagen
Eiendomsmeglerfullmektig
PrivatMegleren Ullevål
Olav Undseth
Permisjon
PrivatMegleren Ullevål
Martina Alexandra Vik
Fødselspermisjon
PrivatMegleren Ullevål