Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Sivert Thonstads vei 12C

Trondheim
7072, Heimdal

4.450.000,-

Delikat og moderne enderekkehus fra 2014 med god takhøyde og loftstue. Gode solforhold. Garasje. 3 soverom.