Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Mæresmovegen 4

Stjørdal
7510, Skatval

4.590.000,-

Godt vedlikeholdt enebolig med utleie. Flott tomt på 965m². Stor terrasse med gode solforhold.