Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Langneset

Gulen
5966, Eivindvik

590.000,-

Stor tomt med tilhøyrande naustetomt i vakker vestnorsk natur. Rett på båtplass i marina.