Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Klokkesteinvegen 51

Luster
6869, Hafslo

3.690.000,-

Stor og innhaldsrik familiebustad med flott opparbeida uteområde | 4 soverom | Garasje | Modernisert