Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Dingevegen

Gulen
5966, Eivindvik

790.000,-

Tomt og naust med maritime omgjevnader i vakker vestnorsk natur. Sjeldan moglegheit for å bygge hyttedraumen!