Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Vassbugvegen 11

Årdal
6885, Årdalstangen

2.150.000,-

Stor og innhaldsrik einebustad over 3 plan - Garasje - Moglegheit for utleige. Barnevennleg beliggenhet.