Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Damfaret 20A

Oslo
0671, Etablerte Godlia

5.950.000,-

Vertikaldelt flermannsbolig i ende | Total oppussing | BRA på 106m2 | Uteareal på over 500 kvm | Særs attraktiv mulighet

3D-visning