Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Låveveien 30 C

Oslo
0682, Oslo

7.500.000,-

Godlia - 641 kvm flat tomt med godkjent rammetillatelse for oppføring av enebolig på BTA 450 kvm med integrert garasje