Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Hestehovveien 6

Rakkestad
1890, Prestegårdskogen

1.500.000,-

Stor tomt med uhindret utsikt i første rekke på Prestegårdsskogen - Areal på hele 1577kvm - Populært og nyere boområde