PrivatMegleren Park

Meglers vederlag

Provisjon 1,25 - 3,25 prosent
Minsteprovisjon Fast beløp kr. 50.000
Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, salgbarhet, geografiske avstander etc. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut i fra en helhetsvurdering. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.
Tilretteleggingshonorar Fast beløp kr. 12.500,-
Pantattester/ grunnbok fra St.kartverk-oppslag/ferdigattest Fast beløp kr. 2.808,-
Oppgjørskostnad Fast beløp kr. 6.950,-
Visninger Fast beløp kr. 5.580,- / kr. 2.790,- pr. visning

Markedsføring

Finn.no PLUSS og PrivatMegleren.no, Klikk, Ukens bolig Fast beløp kr. 12.500,-
Prospekter (12 stk. 16-siders-enkle) Vindusplakat A2 - (pris kan variere) kr. 2.800,-
Kopikostnad kr. 1.925,-

Taksering

Boligsalgsrapport, kategori Avhenger av takstmann
Boligsalgsrapport, kategori Avhenger av takstmann
E-takst Kr 2 500,- ink. moms

Fotografering

Standardpakke 2.950,-

Informasjonsinnhenting

Kommunale opplysninger Varierer Kr. 1700,-
Grunnboksutskrift, attestgebyr Fast beløp Kr. 1.808,-
Oppslag eiendomsregister Inkludert Kr.
Tinglysing av sikringsobligasjon Fra-til Kr. 430,- - Kr 1060,-

Tilleggskostnader for sameier/bolig-AS og borettslag

Overtagelse Kr. 2.790,-
Innhenting av opplysninger fra forretningsfører (pris kan variere) Kr. 3.850,-
Utlysning av forkjøpsrett Fra-til Kr. 0-5.000,-
Garantiforsikringspremie 2,5 promille av totalpris

Meglers vederlag

Provisjon 1,25 - 3,25 prosent
Minsteprovisjon Fast beløp kr. 50.000
Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, salgbarhet, geografiske avstander etc. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut i fra en helhetsvurdering. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.
Tilretteleggingshonorar Fast beløp kr. 12.500,-
Pantattester/ grunnbok fra St.kartverk-oppslag/ferdigattest Fast beløp kr. 2.808,-
Oppgjørskostnad Fast beløp kr. 6.950,-
Visninger Fast beløp kr. 5.580,- / kr. 2.790,- pr. visning

Markedsføring

Finn.no PLUSS og PrivatMegleren.no, Klikk, Ukens bolig Fast beløp kr. 12.500,-
Prospekter (12 stk. 16-siders-enkle) Vindusplakat A2 - (pris kan variere) kr. 2.800,-
Kopikostnad kr. 1.925,-

Taksering

Boligsalgsrapport, kategori Avhenger av takstmann
Boligsalgsrapport, kategori Avhenger av takstmann

Fotografering

Standardpakke 2.950,-

Informasjonsinnhenting

Kommunale opplysninger Varierer Kr. 1700,-
Grunnboksutskrift, attestgebyr Fast beløp Kr. 1.808,-
Oppslag eiendomsregister Inkludert Kr.
Tinglysing av sikringsobligasjon Fra-til Kr. 430,- - Kr 1060,-

Tilleggskostnader for sameier/bolig-AS og borettslag

Overtagelse Kr. 2.790,-
Innhenting av opplysninger fra forretningsfører (pris kan variere) Kr. 3.850,-
Utlysning av forkjøpsrett Fra-til Kr. 0-5.000,-
Garantiforsikringspremie 2,5 promille av totalpris

Alternativ kan oppdraget avtales til timespris

Anslått timeforbruk på oppdrag via PrivatMegleren er 59 timer som fordeler seg på disse hovedmomentene i vår leveransebeskrivelse:

  • Forberedelse til salg m.m. 11,0 timer
  • Markedsføring av eiendommen m.m. 11,0 timer
  • Visninger m.m. 10,0 timer
  • Oppfølging av interessenter m.m. 6,5 timer
  • Behandling av bud m.m. 10,5 timer
  • Kontrakt m.m. 4,0 timer
  • Overtagelse/oppgjør m.m. 6,0 timer

Pris per påbegynt time er kr 1.800,-. Timeforbruket er anslått basert på erfaring fra tilsvarende oppdrag, dog er det kun å betrakte som et anslag, endelig timeforbruk kan variere. Endelig antall timer ved sluttføring av oppdraget kan derfor avvike utover antall timer estimert og lagt til grunn i dette tilbudet. Megler vil dog varsle oppdragsgiver om eventuelle overskridelser i påløpte timer utover 10 timer, i forhold til anslått timeforbruk i pristilbudet. Dersom det avtales oppdrag med timepris, må oppdragsgiver betale for faktiske medgått timer, uavhengig av salg eller ikke.

I tillegg til meglers vederlagskrav kommer særskilt avtalte utlegg, for eksempel innhenting av informasjon fra offentlige registere, annonsering, salgsoppgave osv. Også uavhengig av om det blir salg eller ikke.