PrivatMeglern Panorama

Eiendomsmegler Nordstrand

Ekeberg - Bekkelaget - Nordstrand - Søndre Nordstrand

Vi tror Oslo bykjerne vil ekspandere i retning av Ekebergåsen, som allerede er under stort press fra utbyggere og andre som ser mulighetene i området. Med ny "Fjordby" her med kanskje så mye som 20- til 30 000 nye innbyggere, vil områdenes verdier bare bli mer og mer viktige for Oslos samlede befolkning. Ekeberg- Brannfjellområdet med Ekebergsletta, Bekkelaget og Nordstrand utgjør sammen med den grønne åsen ned til sjøen og Gamlebyen, og med øyene utenfor, et spesielt mangfoldig landområde. Rikt på naturgitte så vel som menneskeskapte minnesmerker, og arkitektur av internasjonalt format. Området er i tillegg profilerende for hele Oslo, og er bybefolkningens storstue under åpen himmel, et rekreasjonssted for alle.

PRIVATmegleren Panorama har håndplukket de beste meglerne med lang erfaring fra Nordstrands-området. Dersom De vurderer salg av egen bolig og synes prospektene våre er tiltalende, er vårt totale konsept definitivt måten å selge Deres bolig på for å oppnå høyeste pris i markedet. Vi erfarer til stadighet at en gjennomført og eksklusiv salgspresentasjon tiltrekker flere kjøpere og øker sannsynligheten for å oppnå høyere pris. Basert på vårt konsept fungerer vi som eiendommens reklamebyrå med fokus på å finne det unike ved hver eiendom for å synliggjøre dette på best mulig måte overfor potensielle kjøpere. I den forbindelse benytter vi oss blant annet av profesjonelle fotografer og interiørkonsulenter, og produserer bransjens beste markedsføringsmateriell. Vi leverer med andre ord det "lille ekstra" til konkurransedyktige betingelser.

Vi garanterer alle våre selgere av eiendom en leveransegaranti ved hvert oppdrag. Denne garantien dokumenterer den jobb som gjøres for avtalt meglerprovisjon. Leverer ikke megler i henhold til garanti, betales heller ikke avtalt meglerprovisjon.

Vi ønsker å gjennomgå vår leveransegaranti med alle som vurderer salg av eiendom. Derfor kommer vi kostnadsfritt hjem til deg og presenterer denne. I tillegg vil vi kostnadsfritt tilby en omfattende markedsanalyse med prisfastsettelse av din eiendom.

Ring oss i dag for en hyggelig boligprat, eller besøk oss i våre representative og godt eksponerte lokaler i Lambertseterveien 2.

Om PrivatMegleren

PrivatMegleren har som mål å sørge for at du som boligselger oppnår høyest mulig pris. Veien frem til det beste budet handler om å tilrettelegge i forkant slik at flest mulig blir oppmerksom på akkurat din bolig.

Gjennom vår app Mitt Boligsalg kan du følge med på hvert steg i forbindelse med salg av din bolig, for eksempel statistikk på eksponert målgruppe, markedsføringen, budrunden «live» mm. Les mer her

PrivatMegleren er landsdekkende med sterkt fokus på å ha de beste meglerne i bransjen og sørge for at de har de mest moderne, digitale verktøyene på markedet til enhver tid. Konseptet er å lete frem det unike ved enhver eiendom – det kalles for det Gylne Kvadrat - og det er nettopp det Gylne Kvadrat som må synliggjøres for at en bolig skal kunne presenters på beste måte for potensielle kjøpere. PrivatMegleren er Nordeas eiendomsmeglerkjede. Det betyr for deg som kunde at våre Nordea bistår deg gjerne i prosessen med finansiell rådgivning og finansieringsbevis i forbindelse med kjøp og salg av bolig, fritidsbolig eller nyoppført bolig/prosjekt.

Salg gjennom PrivatMegleren

Det er verdt å nevne at PrivatMegleren scorer svært høyt på kundetilfredshet. Dette er imidlertid ikke noe kjeden markedsfører. Hver eneste megler er opptatt av å prestere best mulig - både i form av engasjement, kompetanse om lokalmarkedet og ikke minst på den totale leveransen i jakten på høyest mulig pris for din bolig. Mye av arbeidet skjer i forberedelser og presentasjon av boligen, men det er vel så viktig å kunne bearbeide og bistå de som viser interesse, slik at de ikke faller frap å feil grunnlag. Én ekstra budgiver kan bety mye for sluttsummen.

En digital verden

Det kan virke som om det å ta i bruk all mulig ny teknologi, i frykt for å ikke være med i tiden, er i vinden. PrivatMegleren er helt tydelige på at dyktige mennesker fortsatt er den viktigste ingrediensen. Filosofien er at bruk av digitale løsninger i våre kunders reise med oss, er for å skape merverdi. Vi skal gi dem noe mer, ikke nødvendigvis erstatte noe annet. God kundebehandling og service må ikke undervurderes i jakten på digital nyvinning. Det kan fort få svært uheldige konsekvenser.

Likevel er PrivatMegleren langt fremme når det gjelder bruk av teknologi i forbindelse med salg av bolig. Dette er produkter som er svært nøye planlagt med grunnlag i kjedens filosofi. Det nyeste produktet PrivatMegleren har utviklet er Mitt boligkjøp. Dette produktet gjør det enklere for boligkjøpere å sammenligne boliger de er interessert i, eller som de ønsker å sjekke videre opp mot andre eiendommer de har sett. Dette betyr at når en potensiell boligkjper har vurdert din bolig som interessant, satt opp mot de ønsker og kriterier vedkommende har lagt til grunn i Mitt BoligkjøpDet betyr at når kjøperen definerer din bolig som interessant, så er det større sannsynlighet for at boligen faktisk er et aktuelt kjøp fordi grunnarbeidet er så gjennomarbeidet. Det er også mulig å registrere sin egen bolig I Mitt boligkjøp, slik at man kan følge prisutvikling over tid. Dette er et svært spennende produkt som kontinuerlig vil videreutvikles med flere nyttige tjenester for boligkjøper og boligeier.

PrivatMegleren har tidligere utviklet produktet Mitt Boligsalg. Dette er en tjeneste som gjør at du som boligselger kan følge hele prosessen i sanntid - du er med når det skjer. Du kan se hvor mange som laster ned salgsoppgave, hvor mange som kommer på visning og selvfølgelig følge budrunden - LIVE. Boligselgere som bruker Mitt Boligsalg opplever tjenesten som både nyskapende, nyttig og funksjonell.

PrivatMegleren var den første meglerkjeden i Norge som tok i bruk KLiKK. Teknologien i dette digitale annonseproduktet sikrer en riktigere markedsføring av boligen, som betyr at man når ut til de som faktisk er interessert i akkurat den boligen som selges. Analyser viser at dette resulterer i raskere salg. PrivatMegleren sikret seg eksklusivitet på produktet i Norge ut 2020. Løsningen benyttes nå også av store meglerkjeder i Sverige, Danmark, Storbritannia, Australia og USA.

I vurderingen av hvem som er best egnet til å selge nettopp din bolig, bør du kontakte PrivatMegleren, slik at du kan bli presentert hvordan boligen din vil fremstå gjennom meglerkjedens konsept.