Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Litlåsvegen 149 B

Austrheim
5953, Fonnes

390.000,-

Austrheim/Litlås: stor tomt på 1,5 mål - flott utsikt og gode solforhold