Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Øreveien 7

Moss
1533, Moss

2.700.000,-

Krapfoss, Moss - Enebolig med oppgraderingsbehov. Høyt beliggende i terrenget. Dobbelgarasje.