Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Mekvorpvegen 12

Molde
6411, Molde

2.850.000,-

Cap Clara - Romslig boligtomt med nydelig beliggenhet regulert til småhusbebyggelse - BYA=30%