Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Holtet 5

Larvik
3296, Nevlunghavn

6.900.000,-

Nevlunghamn- Stor eiendom uten boplikt! Innholdsrik enebolig, lysthus og garasje med sidebygning.Sjelden anledning!