Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Brinken 19 A/B

Kristiansand
4630, Kristiansand s

14.000.000,-

Kokleheia - eksklusiv arkitekttegnet enebolig med sokkelleilighet - isolert dobbel garasje i tilknytning til boligen