Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Gausvatn

Fyresdal
3870, Fyresdal

850.000,-

Gausvatn - fjellhytta beliggende ca. 610 moh - enkel standard - flotte turområder