Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Møglestuveien 15, 17 og 19

Lillesand
4790, Lillesand

13.500.000,-

Tomteområde Stansa Park regulert til 5 nye boligblokker Møglestuveien 15 mfl. på Møglestu i Lillesand