Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Skjeggåsen 8

Kristiansand
4643, Søgne

1.850.000,-

Åroshøyden - stor grovplanert boligtomt (planert på underetasjenivå) - utsikt og gode solforhold