Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Nordberg 20

Gran
2770, Jaren

1.200.000,-

Utviklingseiendom m/stort potensial - Eiet tomt på 4.030 kvm - BYA=25% - Avsatt til boligbebyggelse i kommuneplan!