Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Grindvollinna 32

Lunner
2730, Lunner

1.490.000,-

Utviklingseiendom m/stort potensial - Eiet tomt på 2.540 kvm - BYA=30% - Avsatt til boligbebyggelse i kommuneplan!