Klikk for galleri

Tiltalende leilighet i andre etasje med vestvendt balkong, heis, parkering i lukket anlegg og kort avstand til det meste

Tiltalende leilighet i andre etasje med vestvendt balkong, heis, parkering i lukket anlegg og kort avstand til det meste

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Rogaland -

Torlandsvegen 1 E201

Prisantydning2.890.000,-Felleskostnader1.615,-Primærrom60m2Bruksareal65m2Soverom2Rom3
bilde fra galleri
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

310-21-0249

Selger/Utbygger

Meieritomten Bolig AS

Eiendomstype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Betegnelse

Bruksenhetsnummer: E201

Etasje

2

Areal

Primærrom: 60 kvm, Bruksareal: 65 kvm

Antall rom

3

Tomtetype/areal

Eiet tomt / 7500 kvm

Prosjektbeskrivelse/Beliggenhet

LEILIGHETSBESRKIVELSE
Velkommen til Meierigården Blokk E, leilighet 201 - en moderne og romslig leilighet med attraktiv og sentrumsnær beliggenhet. Leiligheten ligger fint til på bakkenplan med en stor og god terrasse. Leiligheten er på 65,8 BRA. Når det gjelder de indre kvaliteter i leiligheten, så vil det bli en over gjennomsnittet god standard. Blokken er ferdigstilt, så her er det mulighet for kort overtakelse!

Leiligheten har ekstra takhøyde og ekstra høye vinduer i stuen, noe som gir ekstra lys og luftig opplevelse. Det legges eikeparkett, med hvit matt lakk på gulv i gang, stue, kjøkken og soverom. Listverk i samme utførsel som parketten. De innvendige dørene er hvite og slette, i karm med dempelist og med hvitmalt ramme og listverk.

På badet blir det fliser på gulv og vegg og vannbåren varme i gulvene. Oppvarming av boligene skjer gjennom fjernvarme fra Kvia-marka og inn i boligene via viftekonvektor som er montert i stue og på kjøkken. Leiligheten har også balansert ventilasjon gjennom eget ventilasjonsaggregat som sørger for godt avtrekk der det trengs og friskluft til oppholdsrommene.

Se leveransebeskrivelse fra selger for spesifikk leveranse utvendig/innvendig.

PROSJEKTBESKRIVELSE
Meierigårdens første byggetrinn består av i alt 44 leiligheter. Disse er fordelt på 2 bygg, som henholdsvis er 6 og 7 etasjer høye. Leilighetene har ulike størrelser og romløsninger, og varierer i utforming. Alt fra 2-romsleiligheter med 44 meget godt utnyttede kvadratmetere - til luftige toppleiligheter på opptil 146 m2 BRA med takterrasse, flere bad og soverom.

Mellom de nevnte ytterpunktene, har også Meierigården mange flotte mellomstore leiligheter. Disse er hovedsakelig 2 til 4-romsleiligheter fra 62 til 93 m2 BRA. Flere av dem er også gjennomgående, med balkonger på begge sider.

BELIGGENHET
Nærbø, et yndet hjem for mang en stolt jærbu. Et vakkert kulturlandskap plassert mellom hei og hav, med dype og gode historiske røtter. Med sin sentrale beliggenhet på Jæren er Nærbø et naturlig valg for mange. Det er ikke langt til Bryne eller Varhaug, Stavanger eller Egersund, men finest er det midt i smørøyet, på Nærbø.

Sentralt på Nærbø - eller midt i smørøyet som vi liker å si, like ved togstasjonen, ligger Meierigården. Navnet har vi hentet fra tomtens historie og viktige betydning med meieri for jærbuen gjennom mange år og generasjoner. Da tiden var inne for et nytt gigantmeieri med ny adresse, åpnet muligheten seg for et nytt kapittel på meieritomten.

Meierigården er blitt et av Jærens største eiendomsprosjekter. Her skal det bygges ca. 80 leiligheter, hvorav 44 i dette første byggetrinnet. Det vil blant annet også komme en Rema 1000 butikk på tomten som automatisk vil lette hverdagshandlingen betraktelig for mange - vi snakker tøffelavstand. Den sentrale beliggenheten vil også på mange andre måter forenkle hverdagen til alle som slår til på en leilighet midt i smørøyet. Velkommen til Meierigården!

Arealer og fordeling pr. etasje

BRA/P-rom
2.etasje: 65,8 kvm/63,3 kvm

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Innhold

2.etasje: P-rom: Stue/kjøkken, gang, bad og 2 soverom. S-rom: Bod.

Annet: Utvendig bod på balkong på ca. 1,7 kvm og parkeringsplass i lukket anlegg, samt tilhørende bod.

For nærmere informasjon om innhold se vedlagte tegninger og tekniske beskrivelse. Det opplyses om at 3D og 2D-tegninger er illustrasjoner og at så vel uteareal som innvendig areal kun er illustrert og ikke på noen måte danner grunnlaget for avtalen eller er bindende for selger. For data som danner grunnlaget for avtalen se tekniske beskrivelse vedlagt i salgsoppgaven.

Standard

Når det gjelder de indre kvaliteter i leilighetene, så vil det bli en over gjennomsnittet god standard på alle leilighetene. For leilighetene som er større enn 110 kvadratmeter, vil det bli en høyere standard. I begge tilfeller vil du ha gode tilvalgsmuligheter slik at du kan forme din leilighet slik du ønsker den.

Leilighetene har ekstra takhøyde og ekstra høye vinduer i stuen, noe som gir ekstra lys og luftig opplevelse. Det legges eikeparkett, med hvit matt lakk på gulv i gang, stue, kjøkken og soverom. Listverk i samme utførsel som parketten. De innvendige dørene er hvite og slette, i karm med dempelist og med hvitmalt ramme og listverk.

På badene blir det fliser på gulv og vegg og vannbåren varme i gulvene. Oppvarming av boligene skjer gjennom fjernvarme fra Kvia-marka og inn i boligene via viftekonvektor som er montert
i stue og på kjøkken. Leilighetene får også balansert ventilasjon gjennom eget ventilasjonsaggregat som sørger for godt avtrekk der det trengs og friskluft til oppholdsrommene.

Se leveransebeskrivelse fra selger for spesifikk leveranse utvendig/innvendig.

Utstyr

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning
Abonnement for kabel-tv/internett/telefoni bekostes av kjøper.

Oppvarming

Det vil bli lagt opp til fjernvarme fra Kviamarka, gjennom Jæren E-verk. Vannbåren gulvvarme iht. romskjema. Viftekonvektor ("varmepumpe") i hver leilighet fra felles varmesentral i P-kjeller.

Parkering / Garasje

Det medfølger en parkeringsplass i et lukket parkeringanlegg, samt en tilhørende bod.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom (anleggseiendom), eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett.

Selger forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplassene. Overskjøting av ideell andel i p-kjeller og fellesarealer vil kunne finne sted først etter ferdigstillelse av alle boliger
som skal ha rettigheter i p-kjeller og fellesarealer. Dokumentavgift for ideell andel i er inkludert i kjøpesummen/tomteverdien for boligen. Det er selgers ansvar å gjennomføre overskjøtingene.

Parkeringskjeller og fellesareal anses som overtatt samtidig med overtakelse av bolig, selv om hjemmelsovergangen til realandel ikke er overskjøtet. Kjøper betaler driftskostnadene fra og med overtakelsestidspunktet.

Adkomst

På finn.no kan du se vedlagt kartskisse på høyre side i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. Det vil bli skiltet med PrivatMegleren visningsskilt på visningsdagen.

Beskrivelse av tomt

Fra stuen i leiligheten er det utgang til en nydelig balkong på ca. 13 kvm. Det er rikelig med plass for møbler, samt tilhørende bod på ca. 1,7 kvm.

Fellesområdet er velstelt og pent opparbeidet med gressplener, prydbusker og diverse beplantning. Her er det rikelig med boltreplass for de minste, felles sittegrupper og interne gangstier. Det er også en lekeplass på fellesområdet.

Tomteareal er ca. 7500 kvm på eiet tomt.
Eiendommen vil bli seksjonert. Hver seksjon vil bestå av en sameieandel iht. oppdelingsbegjæringen.
Selger ferdigstiller uteareal iht. til beskrivelse.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør før midlertidig brukstillatelse foreligger.

Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger.
Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til boligformål.

Byggetrinn I består av blokk E. Eiendommen skal bebygges ytterligere med fem bygg/boligblokker (A, B, C og D1 og D2). Bygg D ligger nærmest Torlandsvegen og er fordelt på to blokker med 12 leiligheter i hver. Begge på 4. etasjer.

Det er regulert inn og godkjent et næringsbygg i forkant av bygg C. Reguleringen tillater inntil 7. etasjer med næring for bygget. Det er pr. dags dato planlagt én etasje med to næringsdeler, hvor Rema 1000 er en av leietakerne.

Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos megler, og vil også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Beskrivelse av sameiet

Det er planlagt at sameiet for første byggetrinn skal bestå av totalt 19 boligseksjoner og en egen seksjon for parkeringskjeller (antallet seksjoner kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet vil bli organisert som eierseksjonssameie iht. eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i sameiet.

Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes på sameiermøtet. Videre er det sameiermøtet som beslutter om det skal utarbeides husordens-/trivselsregler for sameiet. Hver seksjon har en stemme på sameiermøtet.

Se utkast til sameievedtekter i eget vedlegg.


Andre faste løpende kostnader

FELLESUTGIFTER
Felleskostnader er stipulert til kr. 20,- pr. kvm. BRA pr. mnd. første driftsår. Dette inkluderer bl.a. byggforsikring, strøm for fellesarealer, drift og vedlikehold, vaktmester og honorarer til forretningsfører. Fellesutgifter som kreves inn vil også gå til dekning av vedlikehold, drift og forsikring av fellesarealer som ligger utenfor den seksjonerte eiendommen, som parkeringsanlegg og utendørs fellesareal.

Felleskostnadene er avhengig av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte. Det tas forbehold om endringer i stipulert felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall.

Fordelingsnøkkelen for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet vil i vedtektene fastsettes til lik fordeling på alle seksjoner. Selger vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår.

Hver enkel kjøper innbetaler kr. 2.000 som startkapital til sameiet ved overtakelse.

KOMMUNALE AVGIFTER OG LIGNINGSVERDI
Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes av skatteetaten og kommunen etter ferdigstillelse.

Ligningsverdi fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå.

Ligningsverdi for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker.

Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Oppgjør

Fullt oppgjør til overtagelse

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

2 890 000,- (
NB: prisen er fast)
Omkostninger
13 275,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 531 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
14 617,- (Omkostninger totalt)
2 904 617,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Annen nyttig informasjon

Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte enheter, uten forutgående varsel når selger finner dette hensiktsmessig.

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Dette materialet vil derfor inneholde detaljer - eksempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst og andre ting - som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.

Inntegnet utstyr/inventar som er stiplet medfølger ikke. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle enhetene. Kjøper oppfordres særskilt til å vurdere solforhold, utsikt og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt bud inngis.

Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger, og tegninger som er presentert i prosjektet, og den endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/Internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne.
Vindusplassering i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl. a. den arkitektoniske utformingen av byggene.

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen i brosjyre fra utbygger skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift.

Selger tar forbehold om å foreta den inndeling, organisering og tilrettelegging av eiendomsmassen som selger finner hensiktsmessig. Dette gjelder blant annet, men ikke begrenset til: hvilke bygg inngår i hvilke eierseksjonssameier og hvor mange bygg det skal være i hvert eierseksjonssameie, eierskap og kostnadsdekning knyttet til fellesarealer over og under
bakken, inkludert parkeringskjeller, utforming av vedtekter/sameieavtaler for hhv. eierseksjonssameiene og fellesarealene utenfor de seksjonerte eiendommene, tildeling av parkeringsplasser og boder for de enkelte boligene.

Kjøper aksepterer at PrivatMegleren Jæren kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring.

Adgang til utleie

Det er kun en bruksenhet som selges. Ingen restriksjoner utover generelt krav om radonmåling ved utleie.

Konsesjon / Odel

Eiendommen er konsesjonsfri.
Det foreligger ikke odel.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Planlagt overtagelse

De resterende leilighetene er ferdigstilt. Mulighet for rask overtagelse etter etter avtale med selger.

Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggsleveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til boligen finner sted. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført.

Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider.

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen mot midlertidig brukstillatelse selv om det gjenstår arbeider som nevnt foran eller arbeid gjenstår på fellesområdene. Det samme gjelder dersom tinglysing av hjemmelsovergang ikke kan gjennomføres på overtakelsesdagen.
Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt det ikke er stilt § 47 garanti. De siste 10 % av kjøpesummen skal uansett stå på meglers klientkonto inntil overtakelse er gjennomført. Der kjøper ikke skal utføre egeninnsats kan overtakelse tidligst skje når ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger.

Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger er betalt før utlevering av nøkkel til leilighet finner sted. Før overtakelse vil det bli gjennomført befaring der boligen blir gjennomgått/befart samtidig som boligens driftsinstruks/FDV-mappe blir utlevert/gjennomgått. Påpekte og aksepterte /omforente mangler skal utbedres innen rimelig tid.

Boligen skal overleveres i ryddet stand og boligen skal være byggerengjort.
Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå forsinkelser i byggeprosessen. Boligen kan også bli ferdigstilt før oppgitt ferdigstillelsesdato.

Selgers forbehold

Selger tar ikke forbehold.

Forsikring

Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring gjennom eierseksjonssameiet. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring..

Budgiving

BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE
Regelen om minste akseptfrist (formidlingsforbudet) for bud gjelder ikke da selger er profesjonell. Kjøpetilbud skal gis på foreskrevet måte.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud.
Alle kjøpetilbud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.
Gi kun skriftlige kjøpetilbud.

Kjøpetilbudet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Kjøpetilbudet skal inngis på Privatmegleren Jæren sitt budskjema påført din signatur.

Samtidig med at du inngir kjøpetilbud må du legitimere deg. Kjøpetilbud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Kjøpetilbud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud:
Innlevere direkte til megler, per e-post eller per SMS. E-postadressen og telefonnummer til det aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbudet skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på kjøpetilbudet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.
Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital.

Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.
Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.
I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept.
Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal.

Vedlegg til salgsoppgaven

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse Reguleringsplaner og bestemmelser Opplysningsbrev fra forretningsfører Vedtekter og eventuelle husordensregler Årsregnskap / budsjett Budskjema Energiattest Tilstandsrapport Meglers verdivurdering Egenerklæringsskjema selger Viktig informasjon til kjøper og selger

Finn.no: Lokalområde

Nærbø