Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Inger Alver Gløersens vei 58

Horten
3184, Borre

5.200.000,-

Stor enebolig på Borre rett v/Bakkenteigen. Godkjent hybel. Tomt på 1,1 mål. Noe oppussingsbehov.