Klikk for galleri

Bekkeli - Ny enebolig under oppføring - Innflyttingsklar i 2 kvartal 2023 - Romslig familebolig med garasje

Bekkeli - Ny enebolig under oppføring - Innflyttingsklar i 2 kvartal 2023 - Romslig familebolig med garasje

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Troms og Finnmark - Hammerfest

Stabban 18

Prisantydning4.950.000,-Primærrom125m2Bruksareal145m2Soverom3Rom5
bilde fra galleri
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

124-22-0113

Eiendomstype

Enebolig

Eierform

Selveier

Betegnelse

Gnr. 15 Bnr. 240 i Hammerfest kommune

Byggeår

2023

Areal

Primærrom: 125 kvm, Bruksareal: 145 kvm

Antall rom

5

Tomtetype/areal

Festet tomt / 957 kvm

Meglers vurdering

Privatmegleren ved Fred Johansen har den glede av å presentere Stabban 18, en klassisk bolig av typen "Rognheim" levert av Norgeshus. Boligen har et tidløst uttrykk, både ute og inne. Rominndelinga vil gi alle i familien muligheten til å finne sine plasser. Med avgrensede fellesrom kan man enkelt kunne ta i mot besøk uten å forstyrre resten av huset.

Kort fortalt:
- 3 soverom
- 2 bad
- 2 stuer
- Vedovn
- Guivvarme i flere rom
- Garasje og asfaltert innkjørsel
- Vakre nærområder
- Rolig og familievennlig beliggenhet

Det er flere elementer ved denne boligen som vekker tankene om det klassiske: balkongen, bruken av tofløyede dører både ut til hagen og mellom stue og kjøkken. Soverommene er samlet i andre etasje rundt ei koselig loftstue som blir et fint sted for ungene å samle venner på besøk. Bad i begge etasjer vil bidra til en bedre flyt i en travel hverdag.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Eiendommen ligger i et sentralt og barnevennlig boligområde på Stabban, nær Rypefjord, ca. 9 km fra Hammerfest sentrum. Området har relativt kort vei til lekeplass, Breidablikk fotballstadion med kunstgressmatte og Breidablikkhallen som byr på en rekke innendørsaktiviteter, deriblant svømming.

Landskapet har slake stigninger og et oversiktlig terreng der utallige stier, veier og scooterløyper gir deg gode tur- og rekreasjonsmuligheter både sommer og vinter. Fra eiendommen er det kort gangavstand til sjøen og Saragamvannet. Tyven er en av de mest populære toppturene i Hammerfestområdet og ligger godt innen rekkevidde via flere veier med ulike vanskelighetsgrader.

Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Bunnpris, Coop Extra og Rema 1000. Ønsker du ytterligere servicetilbud er det kort vei til Nissen kjøpesenter og de øvrige handlegatene i Hammerfest sentrum, som innehar et variert utvalg med bl.a. post, bank, apotek, helsekost, mote, interiør, vinmonopol, kafeer, restaurant etc.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss. Nærmeste holdeplass er Bekkeli og ligger ca. 950 meter fra eiendommen.

Byggemåte

GENERELT
Boligen leveres etter gjeldende byggeteknisk forskrift TEK 17, og ferdigstilles i henhold til NS 3420, normal standard. Boligdelen av bygninger skal i utgangspunktet tilfredsstille energiklasse B. Før overlevering skal alle innvendige flater byggrengjøres. Totalentreprenøren er ansvarlig for gjennomføring. Alle tegninger og FDV dokumentasjon skal merkes iht. Bygningsdelstabellen og leveres i Viscenario sammen med produkter for tilvalg.

MERKNADER
Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt i hht. NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angitt terrasser/uteplasser. Dette kan fravike fra perspektiver i huskatalogen og det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører dette gjelder.

KJØKKENINNREDNING
Kjøkken fra Aubo.

ELEKTRISKE INSTALLASJONER
Det elektriske anlegget installeres iht. forskriftskrav NEK 400.SANITÆRUTSTYR
Blandebatteri og tappekraner i god utførelse fra anerkjent produsent.

INNVENDIG
- Laminat i stue, kjøkken, loftstua og soverom.
- Ferdigmalte plater fas 3 bord RM Hvit på alle vegg.
- Ferdigmalte takplater 60x120 Hvit.
- Baderomsplater med belegg på badene.
- Ventilasjonsanlegg.
- Sentralstøvsuger.
- Hvitmalte dører slett
- Hvitmalte Lister og foringer.
- Fliser i hall trapperom.
- Vedovn.
- Varmekabler i stue, kjøkken, hall/trapp og badene.

UTVENDIG
- Balkong i trykk imp.
- Rekkverk med trykk imp spiler.
- Stående kledning.
- Stålpipe.
- Powertekk som yttertak.
- Asfaltert innkjørsel.
- 49 kvm garasje.

Arealer og fordeling pr. etasje

Primærrom: 125 kvm, Bruksareal: 145 kvm

1. ETASJE
Primærrom: Stue, Kjøkken, Hall/Trapp, Bad
Sekundærrom: Bod


2. ETASJE
Primærrom: 3 Soverom, Loftstue/Trapp, Bad
Sekundærrom: Bod

GARASJE
49 kvm

Areal er hentet fra bygningstegninger og små avvik må påberegnes.

Møblering

Boligen leveres uten møbler.

Oppvarming

Varmekabler i stue, kjøkken, hall/trapp og badene, samt vedovn i stue 1. etasje.

Parkering / Garasje

Mulighet for parkering på asfaltert innkjørsel samt i garasje.

Adkomst

Enkel adkomst fra offentlig veg.

Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til tomten.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Boligen vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse evt ferdigattest skal foreligge før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Ved overlevering vil det kunne gjenstå mindre arbeider, som ikke har betydning for bruken. Det vil da bli gitt midlertidig brukstillatelse. Boligen kan ikke av den grunn nektes overtatt av kjøper. Ferdigattest vil foreligge når alt utenomhusarbeid er ferdigstilt. Kjøper kan holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesum inntil ferdigattest foreligger.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

Gjeldene plan for området er: Bekkeli
Reguleringsplan/bestemmelser lastes ned fra: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_5406/gl_planarkiv.aspx?planid=20020001

Kartlagsinfo for eiendommen:
- Områdenavn: B100
- Eiendommen ligger i hensynsone H130_2: Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass. Innenfor hensynssonen kan det ikke etableres hinder (bygninger, vegetasjon, anlegg eller andre innretninger) som overstiger høyderestriksjonene/hinderflatene som angitt på gjeldende restriksjonsplan.
- Reguleringsformålet på eiendommen er: Frittliggende småhus bebyggelse.
- Området rett øst for tomten er regulert for snelager på 1 400 kvm.

Reguleringsplan og plankart ligger vedlagt salgsoppgavens vedlegg.

Utdrag fra reguleringsplan:
§3. Fellesbestemmelser:
a) Ved søknad om rammetillatelse eller tillatelse til tiltak skal det vedlegges situasjonsplan som viser plassering av bebyggelsen på tomta, garasje og parkering på egen tomt samt opparbeidelse av uteområder.

b) Ved utforming og plassering av bebyggelsen, skal det tas hensyn til de lokalklimatiske forhold. I søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for de valg som er gjort vedrørende klimatiltak.

c) Ny bebyggelse og hovedombygninger skal gis en utforming og utførelse som virker tiltalende i seg selv og i forhold til omgivelsene.

d) Planutvalget kan nekte etablert virksomhet som etter dets skjønn vil være skjemmende for strøket eller til ulempe for de omkringboende. Dette gjelder også konstruksjoner og anlegg som vil medføre problemer med for eksempel snøbrøyting eller snøskjerming.

e) Ubebygde arealer skal holdes i en stand som ikke virker skjemmende for omgivelsene.

f) Terreng og landskapsmessige inngrep skal godkjennes av planutvalget. Skjæringer og fyllinger gis en tiltalende form og behandling. Inngrep som bryter den naturlige terrengformen bør unngås. Overskuddsmasse skal deponeres på et av planutvalgets anviste steder.


g) Ved siden av disse bestemmelsene gjelder plan- og bygningsloven samt Hammerfest kommunes vedtekter.

§5. Område for frittliggende smhusbebyggelse:
a) I områdene avsatt til frittliggende småhusbebyggelse kan det bygges boligbygg i inntill 1 og en halv etasje. Boligene kan ha sokkeletasje der terrenget etter planutvalgets skjønn ligger til rette for det. Takvinkel 25 - 38 grader. Boligene skal ha saltak eller valmet tak.

b) Boligene skal ha skjermet inngangsparti og uteplass mot syd el. vest. All bebyggelse på tomta plasseres slik at det attraktive utearealet blir mest mulig nyttbart til rekreasjon og opphold.

c) Bygningene skal plasseres innenfor byggegrensene, men garasjen kan ligge inntil 2m fra tomtegrensa mot vei. Bebyggelsens grunnflate inkludert garasje, må ikke overstige 25% av eiendommens areal.

d) For hver enkelt leilighet skal det avsettes plass for en garasje samt plass for oppstilling av minst en bil. Garasjen skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge.

Andre faste løpende kostnader

Det er ikke fastsatt kommunale avgifter på eiendommen. Kjøper må påregne å betale kommunale avgifter og eiendomsskatt når eiendommen blir bebygget ihht. gjeldende gebyr regulativ. Kontakt Hammerfest kommune for mer informasjon om framtidige kommunale avgifter.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

4 950 000,- (Prisantydning)


Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

1 342,- (Omkostninger totalt)

4 951 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)


NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Førstegangsoverføring av en selvstendig og i sin helhet nyoppført bygning som ikke er tatt i bruk, og overføring av bygg under arbeid er fritatt fra dokumentavgift.

Kjøper må inngå festeavtale med Hammerfest kommune. Alle utgifter knyttet til overskjøting eller inngåelse av festekontrakt dekkes av kjøper.

Festeavtale

Kjøper må inngå festeavtale med Hammerfest kommune. Alle utgifter knyttet til overskjøting eller inngåelse av festekontrakt dekkes av kjøper.

Adgang til utleie

Eiendommen vil i sin helhet kunne leies ut til boligformål. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, så fremt arealet er godkjent for varig opphold iht. plan- og bygningsloven og har forsvarlig radonnivå.

Konsesjon / Odel

Det er ikke krav til konsesjon ved erverv av eiendommen. Det hefter ikke odel på eiendommen.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Planlagt overtagelse

2. kvartal, 2023

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig. Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført. Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Meglers vederlag og utlegg

Totalt kr. (Kr. 90 585) inkl. meglerhonorar, markedspakke, og oppgjørshonorar. Dersom eiendommen ikke omsettes, faktureres selger kr 20 000,- + utlegg.

Vedlegg til salgsoppgaven

Meglers verdivurdering
Bygningstegninger
Leveransebeskrivelse
Kjøkkentegninger
Situasjonskart
Grunnkart
Matrikkelrapport
Planrapport
Planbestemmelser
Plankart
Vegstatuskart