Klikk for galleri

Nyoppført bolig i rekke med flislagt garasje - Kjøp boligen som deleie! Kan kjøpe ut hele umiddelbart for kr 3 950 000,-

Nyoppført bolig i rekke med flislagt garasje - Kjøp boligen som deleie! Kan kjøpe ut hele umiddelbart for kr 3 950 000,-

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Østfold - Halden Berg i Østfold

Gamle Kongevei 12 - 18

Prisantydning2.490.000,- - 4.150.000,-Felleskostnader6.983,-Primærrom100m2Bruksareal129m2Soverom3
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Eier

Bolig 1 Halden AS

Betegnelse

Gnr. 4 Bnr. 140 Snr. 6 i Halden kommune

Forretningsfører

Det er opp til sameiet på generalforsamling å bestemme om sameiet skal sette bort regnskap og drift til en forretningsfører.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Kongefaret, som er et nyere boligområde nær Svinesund, med god adkomst til både ny og gammel E6. På feltet ligger DoReMi barnehage og det er kort vei til nærbutikk, skole, buss, Svinesund og Nordby med store handelsområder m.m. Flotte tur- og rekreasjonsområder like utenfor døren. En kort kjøretur unna ligger fine badestrender i Svalerødkilen, Sponvika og på Kjeøya.

Ca.   9 km. til Halden (10 minutter med bil)
Ca. 23 km. til Strømstad (23 minutter med bil)
Ca. 25 km. til Sarpsborg (20 minutter med bil)
Ca. 29 km. til Fredrikstad (27 minutter med bil)
Ca. 58 km. til Moss (41 minutter med bil)
Ca. 112 km. til Oslo (1 time og 20 minutter med bil)
Ca. 181 km. til Gøteborg (ca. 1 time og 57 minutter med bil)

Bygninger

Sameiet vil bestå av to rekkehus over to plan med 4 enheter i hver.

Byggemåte

Underetasjen er bygd i Jacon thermomur. Hovedetasjen er bygd i reisverk i tre. Salttak med dobbelkrummet takstein svart Palema. Boligen er bygd i TEK17.

Arealer og fordeling pr. etasje

Primærrom: 100 kvm, Bruksareal: 129 kvm
Rom som er P-rom: 1. etg.: Gang, soverom, bad og vaskerom. 2. etg.: Stue med åpen kjøkkenløsning og 2 soverom.

U. etg. (BRA/P.rom): 62/32 kvm
1. etg. (BRA/P-rom): 68/68 kvm

Innhold

U. etg.: Gang, soverom, bad og vaskerom. Garsje med bod.
1. etg.: Stue med åpen kjøkkenløsning og 2 soverom.

Standard

Nyoppført bolig med gjennomgående god standard.

Kvalitetskjøkken fra Scal med integrerte hvitevarer.

Helfliset bad som er innredet med servantskap fra Viking bad, dusjhjørne og vegghengt toalett.

Beiset trapp i eik.

Hörmann garasjeport med fjernkontroll.

Vannbåren varme med NIBE varmepumpe.

Møblering

Eiendommen selges umøblert.

Oppvarming

Vannbåren varme med NIBE 470 varmepumpe med luft-til-vann varmepumpe. Justering av hvert rom, inkl. garasje. NIBE varmepumpe driver gulvvarme, ventilasjonsanlegg og varmtvann, noe som gir lave driftskostnader på boligen.

Parkering / Garasje

Integrert garasjeplass til én bil i hver bolig. Hver seksjon har tinglys inn et areal foran boligen som man fritt kan disponere til parkering. Hver seksjon har også rett på en parkeringsplass på den store felles parkeringsplassen ved barnehagen. Det er plass på sameiets felles areal til gjesteparkering hvis sameiet i felleskap bestemmer dette.

Adkomst

Direkte adkomst fra Gamle Kongevei.

Beskrivelse av tomt

Skrånende tomt som er opparbeidet med asfaltert gårdsplass nede og veranda til hver bolig oppe. Ellers naturtomt i bakkant.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er tilkoblet offentlig vann og avløp, samt tilkoblet offentlig vei.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det vil bli utstedt minimum midlertidig brukstillatelse ved innflytting. Selger sørger for at ferdigattest blir utstedt av kommunen når hele rekkehuset er ferdigstilt.

Verdi ved skattefastsetting

Formuesverdien på eiendommen er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Formuesverdien er ulik for primærbolig og sekundærbolig. For primærbolig (der boligeier er folkeregistrert pr 1. januar) utgjør formuesverdien 25% av kvadratmeterprisene og 90 % for sekundærboliger (alle andre boliger).

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse (2.195 kvm av arealet), frittliggende småhusbebyggelse (29 kvm av arealet) og kjørevei (1 kvm av arealet) iht. reguleringsplan med ID G620.

Energimerking

Ved salg av boliger og bygninger skal det legges frem en energiattest med et energimerke, jf. energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke boligen, men det foreligger per dato ingen energiattest og kjøper må dermed legge til grunn dårligste karakter, RØD G. Kjøper kan kreve å få utført energimerking for selgers regning.

Andre faste løpende kostnader

Felleskostnader bestemmes ifb. med sameiet. Kommunale avgifter bes fakturert angjeldende andel direkte til hver sameier. Fellesutgifter skal dekke sameiets driftsutgifter, og vil blant annet avhenge av ytelsene sameiet rekvirerer. Fellesutgiftene fordeles i henhold til sameiets vedtekter, som i utgangspunktet angir fordeling etter sameierbrøken. Sameiet skal beslutte hvor mange ytelser som skal rekvireres.

Estimerte løpende kostnader pr. enhet:
Kommunale avgifter ca. 20.000,- pr. år.
Byggforsikring ca. kr. 5.000,- pr. år.
Forretningsførsel ca. kr. 3.000,- pr. år.
Oppstart av sameie ca. kr. 1.500,-

Oppgitte tall er kun et estimat og vil variere ut fra valg av leverandør og avtaletype. Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i felleskap i henhold til de enkelte sameiebrøker. Utbygger er ansvarlig for fellesutgiftene for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Øvrige kostnader som f.eks. internett, alarm, kabel-TV kommer i tillegg.

Oppgjør

Det er en forutsetning at fullt oppgjør foregår

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

2 490 000,- (Prisantydning)
6240,- (dokumentavgift av tomteverdi kr. 249 600,-)
585,- (tinglysingsgebyr skjøte)
585,- (tinglysingsgebyr pantedokument)
172 (panteattest kjøper)

2 497 582,- (Totalpris inkl. omkostninger)


NB: Regnestykket forutsetter at det kjøpes 64% av boligen og kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Annen nyttig informasjon

Prøv deleie!

Prisen på kr. 2 490 000,- er oppgitt for kjøp av 63%. Man blir da deleier med selger som da vil sitte på 37% av boligen. Kjøper leier resterende 37% av selger for en leie som tilsvarer en rentesats på 5,74%, som pr. d.d. er kr. 6983,- pr. mnd. Kjøper står også for alle eiendommens driftsutgifter som forsikring, kommunale avgifter, eiendomsskatt osv. Man kan når som helst kjøpe ut mer av boligen for å øke sin eierandel frem til man til slutt blir eier av 100% av boligen.

Det er en forutsetning for avtalen at hele boligen skal være kjøpt ut av selger innen 5 år fra overtagelse. Er ikke hele eiendommen kjøpt ut innen det er gått 5 år og avtale om forlengelse ikke blir inngått skal boligen selges på åpne markedet og partene deler salgssummen etter eierbrøk. Ved kjøp av selgers eierandel skal verdien ved utkjøp settes til verdien fastsatt av beregnet verdi i Eiendomsverdi, noe som til enhver tid er oppdatert iht. gjennomsnittlig markedsverdi i området. Utskrift av verdien skrives ut av PrivatMegleren Halden.

Skulle leieavtalen med selger misligholdes - mislighold regnes som 30 dager etter forfall - står selger fritt til å kreve kjøpers andel tilbakeført for opprinnelig salgssum, eventuelt kreve eiendommen solgt i åpne markedet og kjøpesummen fordelt etter eierbrøk.

Eiendommen kan i sin helhet kjøpes for kr. 3 950 000,-. Da vil man bli 100% av eiendommen og det vil ikke være fellesutgifter pr. måned som skal betales.
 
Annen nyttig informasjon:
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen. Det er ikke foretatt undersøkelse av det elektriske anlegget.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Adgang til utleie

Eiendommen kan i sin helhet fritt leies ut til boligformål.
Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, så fremt arealet er godkjent for varig opphold iht. plan- og bygningsloven og har forsvarlig radonnivå.

Konsesjon / Odel

Det er ikke krav til konsesjon ved erverv av eiendommen.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Kjøpsforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Kjøpsforsikring fra If.  Produktet inneholder boligkjøperforsikring,  hus-/hytteforsikring med superdekning og innboforsikring med superdekning. Les mer om Kjøpsforsikring  i vedlagte materiell.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Garantier

Garantiplikt for nyoppførte boliger gjelder for avtaler som inngås fra og med 1. januar 2019 og dersom det er mindre enn 6 måneder siden boligen ble ferdigstilt. Bestemmelsen retter seg mot salg fra person som gjør avtalen som ledd i næringsvirksomhet, og der kjøperen gjør avtalen som forbruker. Garantiforpliktelsen fremgår av avhendingsloven § 2-11 jf. bustadoppføringsloven § 12.
Det vil stilles en garanti tilsvarende 3 % av kontraktssummen umiddelbart etter budaksept. Garantien trappes opp til 5 % av kontraktssummen fra overtagelsen. Selger kan alternativt deponere et tilsvarende beløp, jf. bustadoppføringsloven § 12. Dersom kjøper ikke anses å være forbruker, oppstår det ingen garantiforpliktelse for selgeren.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag og utlegg

Meglerprovisjonen er avtalt 1,25% av salgssum.
Dersom handel ikke kommer i stand har megler rett til et honorar på kr. 9.900,- for utført arbeid i tillegg til meglers utlegg i saken.