Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Grimsrødhøgda 63B

Halden
1786, Grimsrødhøgda

6.500.000,-

Stor flott familiebolig over 3 plan med frittstående garasje - Grimsrødhøgda