Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Vestbygda 363

Sigdal
3359, Eggedal

3.500.000,-

Drømmen om et småbruk i Sigdal - Gårdstun med 4 dekar tomt - Ingen boplikt