Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Garasjeplass i De Nye Grønlandskvartalene Garasjesameie

Oslo
0190, GRØNLAND/BARCODE

500.000,-

Parkeringsplass i lukket og oppvarmet garasjeanlegg. God intern beliggenhet. Infrastruktur for montering av el-lader.