Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Skjellumåsen 44

Fredrikstad
1621, Gressvik

980.000,-

Skjellumåsen, Onsøy/Fredrikstad - Hyttetomt innerst på feltet med skogen som nabo - Kjørevei frem - Eiet tomt