Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Carl Kjelsens vei 68B

Oslo
0880, Korsvoll

5.790.000,-

Seksjonert boligtomt med rammetillatelse for oppføring av enebolig på ca 157 kvm BRA - Nærhet til Maridalen og marka