Skal du selge eiendom, er E-takst nøkkelen til et godt eiendomssalg. Vet du hva det er?

bilde

Det aller viktigste for deg som skal selge eiendom er antageligvis salgssummen. Men vel så viktig er e-taksten. Den gir deg nemlig en indikator på hvor mye du kan legge i et nytt eiendomskjøp, slik at du unngår overraskelser.

E-takst er en ny og velkommen standard som gir en god og dokumenterbar vurdering av eiendommens verdi. Før e-takst ble innført, gjorde megler en skjønnsmessig verdivurdering av eiendommer som skulle legges ut for salg. Prisvurdering av eiendom ble basert på udefinerte standarder, og meglerhusene opererte med ulike parametere. E-takst er et nyttig verktøy som stiller konkrete krav til dokumentasjon av meglers verdivurdering, slik at en prisvurdering alltid baseres på dokumenterbare analyser.Baseres på sammenligning med tilsvarende eiendom i samme område i nær fortid.

Dette påvirker verdi på eiendom

Temperaturen i eiendomsmarkedet er en av de faktorene som påvirker verdi på eiendommen din, og derfor nytter det ikke å sammenligne seg med naboen som solgte en tilsvarende eiendom for et år siden.

«Ferskvareprinsippet» er et viktig moment i alle eiendomsalg, og en eiendomsmegler vil alltid ta pulsen på dagens marked før e-takst settes. E-takst er derfor en komplett verdivurdering av eiendommen kombinert med eiendomsmarkedets puls på det tidspunktet du skal selge. Slik blir hele eiendomssalgsprosessen mer transparent, og du får en god pekepinn på hvilke verdier du sitter på før du beveger deg ut på eiendomsmarkedet.

Meglerens ekspertise gir en solid prisvurdering

Når megler skal beregne verdien av eiendommen din, er det tre hovedfaktorer som spiller inn. Areal, tilstanden på eiendommen samt beliggenhet. Innenfor disse tre punktene er det mange nyanser, men det er spesielt ett punkt du kan påvirke selv.

Tilstanden på eiendommen betyr alt fra eiendommens forfatning til materialvalg. Mange lurer for eksempel på om de bør pusse opp badet før de selger for å få en høyere e-takst. Rådet til alle som vil ha en god prisvurdering er å bruke eiendomsmegleren som en rådgiver fremfor å gamble i oppussingsprosjekter som kanskje ikke gir den gevinsten man håper.

Megleren er en eiendomsspesialist som har et trent blikk for hva det lønner seg å forbedre, og ikke minst, hva man kan la være å oppgradere. Men én ting er sikkert; mangler det lister, ligner inngangspartiet på en byggeplass eller har flisene falt ned i dusjen, så koster det ikke stort å få ting på stell. Helhetsinntrykket bør være ryddig når du skal selge eiendom.

bilde-inspirasjon

E-takst er vinn-vinn

Når megler setter e-takst, kommuniserer denne med verktøyet Eiendomsverdi, som følger og registrerer alle aktiviteter i det norske eiendomsmarkedet til enhver tid. Når kjøperne kommer på visning, kan megleren bruke e-taksten som referansepunkt for å forklare hvordan verdien på eiendommen er evaluert. Dokumentasjonen gjør det enklere for potensielle kjøpere å danne seg et bilde av hva som gjør din eiendom spesielt attraktiv, samtidig som de kan være sikre på at verdien er satt ut i fra sammenlignbare forhold.

Kontakt