Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Sløyfa

Bodø
8072, Bodø

10.000.000,-

Alstad - Stor tomt til boligformål i et veletablert nabolag - pen utsikt